Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Igor Vida nahradí v čele SBA Reginu Ovesny-Straka

28.01.2009

Tlačová správa

Slovenská banková asociácia (SBA) na dnešnom zasadnutí Prezídia SBA zvolila za prezidenta SBA Igora Vidu, generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Tatra banky, a.s.

Igor Vida na poste prezidenta SBA nahradí Reginu Ovesny-Straka, ktorá sa na dnešnom zasadnutí Prezídia SBA vzdala svojej funkcie, pred ukončením volebného obdobia. „Dôvodom odstúpenia je odchod z postu šéfky predstavenstva a generálnej riaditeľky Slovenskej sporiteľne a prijatie ponuky riadiť z pozície generálnej riaditeľky rakúsku banku Salzburger Sparkasse“, informuje Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ SBA. Regina Ovesny-Straka, ktorá ako prezidentka SBA pôsobila 8 rokov, ostáva aj naďalej členom Prezídia SBA do odchodu z funkcie generálnej riaditeľky a predsedníčky predstavenstva Slovenskej sporiteľne k 1. marcu 2009.

Igor Vida

Nový prezident SBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky, a.s. Igor Vida pôsobil na riadiacich postoch v Tatra banke od roku 1992. V roku 2005 sa stal podpredsedom predstavenstva a zástupcom generálneho riaditeľa. Post generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva vykonáva od roku 2007. V rokoch 1994-99 pôsobil v bankovej asociácii ako predseda Komisie pre peňažný a kapitálový trh. Od roku 2007 je Igor Vida členom prezídia SBA.

Prezídium Slovenskej bankovej asociácie sa v rámci svojho rokovania zaoberalo aj problematikou súvisiacou s poplatkami bánk za transakcie s euromincami a odporučilo svojim členom zvážiť dočasne zníženie poplatkov za vklad hotovosti na účet.

„Manipulácia s hotovosťou predstavuje pre banky pomerne nákladné operácie, preto je ich spoplatnenie namieste. Súčasná situácia je výnimočná tým, že pre zmenu cien z korún na eurá je dnes v obehu oveľa viac jedno a dvoj - centových mincí, ako bolo v minulosti 50 halierových mincí. Asociácia si uvedomuje vzniknutú situáciu a s ohľadom na legislatívne obmedzenia je pripravená ponúknuť riešenie, ktoré by eliminovalo aktuálny problém“, uviedol Ladislav Unčovský

Dokumenty na stiahnutie

životopis Igora Vidu (pdf)

fotografia Igora Vidu (jpg)