Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Informácia o poplatokch za vrátenie euromincí z druhotného predzásobenia

28.01.2009 - Euro

Tlačová správa

Slovenská banková asociácia upozorňuje klientov, ktorí uzatvorili s bankami zmluvy o druhotnom predzásobení, že v súvislosti s predĺžením lehoty pre vrátenie prebytočných euromincí z predzásobenia v pôvodnom balení do 28. februára 2009 si v zmysle zákonných vymedzení určuje podmienky spoplatnenia výmeny každá banka jednotlivo. Klienti by sa preto mali o poplatkoch za túto operáciu informovať priamo v svojej banke alebo na jej webových stránkach.

Poznámka

Druhotné predzásobenie sa týka podnikateľov, ktorí v priebehu roku 2008 uzatvorili zmluvy s bankami a boli eurohotovosťou predzásobení pred 1. januárom 2009.