Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Klientov pri výbere banky v prvom rade zaujíma stabilita

21.04.2014

Tlačová správa 

Pri výbere banky pre rodinné financie sa klienti rozhodujú predovšetkým na základe reputácie a dôveryhodnosti banky.

Slovenská banková asociácia (SBA) realizovala prieskum o parametroch, ktoré najviac ovplyvňujú klientov pri výbere hlavnej banky. Podľa výsledkov sa 82 % respondentov rozhoduje predovšetkým na základe reputácie a dôveryhodnosti banky.

Nakoľko vplývali na Vaše rozhodovanie o výbere hlavnej banky nasledujúce parametre?

Na voľbu klientov ďalej najviac vplýva kvalita poskytovaných služieb (79 %) a blízkosť a dostupnosť pobočky či bankomatu (77 %). Výška poplatkov za poskytované služby je až štvrtým faktorom, ktorý má dosah na ich rozhodnutie.

„Klienti pri voľbe banky pre rodinné financie nehľadia primárne na cenu. Najdôležitejším faktorom je pre nich stabilita a schopnosť banky kvalitne reagovať na ich potreby. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že slovenské banky v Európe patria medzi najstabilnejšie finančné inštitúcie,“ uviedol Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie. 

Z prieskumu tiež vyplýva, že rozdielne faktory ovplyvňujú výber full-servicových bánk a nízkonákladových bánk. Klasické banky si klienti vyberajú na základe ich reputácie, dostupnosti a kvality poskytovaných služieb. Internetové banky si volia tí, ktorých zaujíma najmä cena, akciová ponuka a kvalita služieb.

 

Metodika prieskumu

 

Prieskum  vo forme online-panelu na vzorke 1020, realizovala v období od 17. 1 do 25. 1 2014 spoločnosť NMS market research. Výber respondentov prebehol na vzorke populácie vo veku 18 – 65 rokov, reprezentatívnym kvótnym výberom. Kvóty boli pohlavie, vek a kraj, sledovaný znak bol typ ekonomickej aktivity.  Hlavným cieľom prieskumu bolo zistiť vplyv jednotlivých parametrov pri výbere hlavnej banky pre rodinné financie.

Dokumenty na stiahnutie

Údaje z prieskumu

Súvisiace správy