Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Koniec výmeny slovenských mincí v komerčných bankách

26.06.2009 - Euro

Tlačová správa

Slovenská banková asociácia (SBA) oznamuje verejnosti, že výmenu slovenských korunových mincí za eurá v pobočkách komerčných bánk je možné urobiť len do 30. júna 2009.

„Na výmenu slovenských mincí v bankách majú občania už len pár dní. Povinnosť všetkých bánk vymieňať korunové mince sa končí posledným júnovým dňom. Po tomto termíne už žiadna z komerčných bánk slovenské mince vymieňať nebude“, informuje výkonný riaditeľ SBA Ladislav Unčovský.

Poslednou možnosťou, kde klienti aj po 30. júni budú môcť vymeniť slovenské mince, budú pobočky Národnej banky Slovenska. Termín výmeny mincí v NBS sa končí v posledný deň roka 2013.

Výmena slovenských bankoviek v bankách pokračuje až do konca roku 2009. SBA upozorňuje, že výmenu slovenských bankoviek, ktorých súhrnná hodnota presahuje 15 000 EUR, musí záujemca oznámiť najmenej jeden pracovný deň vopred.

V Národnej banke Slovenska budú slovenské bankovky vymieňať bez časového obmedzenia.

Ďalšie potrebné informácie o výmene mincí a bankoviek za eurá získate na webových stránkach a pobočkách bánk.