Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Letné prázdniny sú pre stredoškolákov aj časom brigád

19.07.2016 - Viac ako peniaze

Tlačová správa - Letné prázdniny pre mnohých školákov neznamenajú bezstarostné voľno, ale príležitosť zarobiť si. S brigádou má skúsenosť 78 % z opýtaných stredoškolákov, ktorí sú zapojení do programu na rozvoj finančnej gramotnosti Viac ako peniaze.

Vreckové nie je samozrejmosťou a práve preto školáci hľadajú spôsob, ako si privyrobiť pár eur. Mnohí stredoškoláci využívajú letné voľno na brigády. Vďaka nim si môžu našetriť na vytúženú vec, výlet či letný festival.

Podľa prieskumu, ktorý realizovala nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko v spolupráci so Slovenskou bankovou asociáciou, má 78 % z opýtaných stredoškolákov skúsenosť s brigádou. „O peniazoch, ktoré si žiaci zarobia na brigáde, by mali rozhodovať oni sami. Mnohí rodičia majú tendenciu svoje deti pri míňaní týchto prostriedkov kontrolovať a obmedzovať. Ak im neveria, je lepšie sa s deťmi porozprávať o šetrení, budúcnosti a efektívnom hospodárení, ako im prikazovať, čo majú so svojimi peniazmi urobiť,“ radí Peter Kalčevský, programový manažér JA Slovensko.

Už štyri školské roky si žiaci môžu svoju finančnú gramotnosť zlepšovať prostredníctvom vzdelávacieho programu Viac ako peniaze. Učia sa efektívne plánovať svoju finančnú budúcnosť a osvojujú si dôležité hodnoty. V školskom roku 2015/2016 sa do projektu zapojilo 4 708 žiakov a 213 učiteľov z 183 základných a stredných škôl.

Žiaci v rámci programu podstupujú pravidelné testovanie, ktoré overuje ich vedomosti pred a po jeho absolvovaní. Na začiatku školského roka 2015/2016 bolo pred realizáciou vzdelávania úspešných 6 % všetkých testovaných. Na jeho konci sa úspešnosť zvýšila už na 65 %.

Vďaka rôznym zážitkovým aktivitám, praktickým príkladom a stretnutiam s odborníkmi z bankovej praxe môžu učitelia programu Viac ako peniaze efektívnejšie vzdelávať žiakov v oblasti finančnej gramotnosti. Teší nás, že aj na základe výsledkov koncoročného testovania môžeme aj uplynulý školský rok hodnotiť ako úspešný,“ uviedol Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie.


Slovenská banková asociácia
V slovenskom finančnom sektore je jedinou organizáciou zastupujúcou záujmy bánk pôsobiacich v SR. Jej 29 členov reprezentuje takmer 100 % slovenského bankového sektora. SBA je od roku 1996 členom Európskej bankovej federácie (European Banking Federation), členom Európskej platobnej rady (European Payment Council) a členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).

JA Slovensko, n. o.

· ako líder v podnikateľskom a ekonomickom vzdelávaní na Slovensku pôsobí od roku 1992.
· do learning-by-doing programov (vzdelávanie zážitkovou formou) sa ročne zapája 17 000 študentov z približne 700 škôl.
· vzdelávacie programy sú lokálne implementované v partnerstve s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
· poskytuje akreditované kontinuálne inovačné vzdelávanie pre učiteľov.
· je členom medzinárodnej siete JA Worldwide® a JA Europe.

Viac o organizácii JA Slovensko www.jaslovensko.sk a o programe Viac ako peniaze www.viacakopeniaze.sk

Zuzana Murcko | hovorkyňa SBA | | +421 908 241 347
Ľubomíra Schlosserová | PR manažérka | schlosserova@jaslovensko.sk | +421 948 282 324

 

Súvisiace správy