Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Manipulácia s mincami je už dnes pre banky stratová

03.02.2009

Dnes sa bude výbor NR SR pre financie a rozpočet zaoberať novelou zákona o bankách, ktorá zakazuje spoplatňovanie prijímania mincí v týchto inštitúciách. Slovenská banková asociácia (SBA) vyjadruje nesúhlas s predkladaným poslaneckým návrhom poslanca Ďuračku. SBA upozorňuje, že manipulácia s mincami je mimoriadne nákladná a v súčasnosti pre banky stratová.

„Tváriť sa, že obeh mincí nie je spojený so žiadnymi nákladmi, je zakrývanie si očí pred realitou. Už v súčasnosti pri existencii poplatkov je spracovanie mincí pre banky stratová činnosť „ uviedol Igor Vida, prezident Slovenskej bankovej asociácie. Náklady bánk na spracovanie mincí sa dnes pohybujú na úrovni 2 centov. Aj po započítaní poplatkov od klientov sa priemerná strata banky za spracovanie jednej mince dnes pohybuje na úrovni 1 cent. „Banky dnes prakticky dotujú obeh každej mince, ktorá prejde bankou jedným centom“ informoval Igor Vida.

SBA považuje súčasnú situáciu s obehom mincí za výnimočnú. Dôvodom aktuálneho stavu je nadmerné druhotné predzásobenie podnikateľskými subjektami a obyvateľstvom ale i fakt, že pri prechode na euromenu a prepočte cien tovarov a služieb z korún na eurá je dnes v obehu neporovnateľne viac mincí, ako bolo v minulosti.

„Asociácia si uvedomuje zložitosť vzniknutej situácie, ktorú mimochodom nespôsobila a predkladá na návrh, ktorý vychádza v ústrety klientom bánk. Predkladaný poslanecký návrh však banky nezbaví nákladov, či straty, naopak necháva ich na pleciach bánk a ich klientov“, konštatuje Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ SBA.

Bankový sektor navrhuje dočasné zníženie cien za vklad mincí na účet, pokiaľ sa stav s odovzdávaním nadmernej hotovosti nestabilizuje. Súčasne navrhujeme dočasné zrušenie poplatkov NBS za manipuláciu s hotovosťou pre banky, ktoré centrálne banka zaviedla od 1. Januára 2009. SBA zároveň navrhuje legislatívne upraviť obeh 1 a 2 centových mincí tak, aby ich v končenom dôsledku klienti bánk nemuseli používať. Podobný prístup v eurozóne zvolili napríklad Holandsko a Fínsko.

Súvisiace správy