Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Minimálny rozsah služieb bánk na prelome rokov

08.12.2008 - Euro

Tlačová správa

V záujme plynulého a bezproblémového prechodu na euro bude bankový sektor na prelome rokov 2008/2009 fungovať s istými obmedzeniami, na ktoré by sa klienti bánk mali vopred pripraviť. Slovenská banková asociácia (SBA) pripravila súhrn základných pravidiel, ktoré klientom pomôžu zorientovať sa v službách bánk v tomto období. 

„Pravidlá vymedzujú minimálny rozsah služieb na prelome rokov, čo znamená, že banky môžu individuálne rozšíriť svoje služby nad dohodnutý rámec. Pri ich tvorbe bolo hlavným cieľom, aby náročný proces prechodu na novú menu klienti bánk pocítili čo najmenej. Všetky potrebné informácie o prelome rokov nájdu klienti od začiatku decembra na webových stránkach alebo pobočkách svojej banky,“ informuje Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ SBA.

Pobočky

V dňoch 1., 3. a 4. januára 2009, minimálne v čase od 10:00 hod. do 14:00 hod.,budú otvorené vybrané pobočky bánk a bude v nich možné uskutočňovať výmenu slovenských peňazí za eurovú hotovosť. Banky plánujú otvoriť vybrané pobočky aj nad rámec minimálneho času a aj 6.1.2009, ktorý je dňom pracovného pokoja. Výmenu slovenských bankoviek a mincí za eurá v hotovosti alebo vkladom na bankový účet budú banky realizovať od 1.1.2009 do 19.1.2009 bez poplatkov.

Platby a prevody

„Pre spracovanie prevodných príkazov na prelome rokov je pre klientov dôležité poznať čas, dokedy ich banka prijíma príkazy v slovenských korunách. Každá banka má hraničný čas nastavený individuálne,“ uviedol Ladislav Unčovský. Príkazy doručené bankám od 30.12.2008 do 31.12.2008 do stanoveného termínu budú spracované v slovenských korunách. Príkazy doručené po tomto termíne budú spracované podľa dátumu splatnosti, najskôr však 5.1.2009 už v eurách. Prevodné príkazy s dátumom splatnosti 2.1.2009 budú, v súlade s výnimkou, ktorú umožňuje generálny zákon, vykonané k 5.1.2009. Pre klientov bánk to oproti bežnému stavu znamená predĺženie vykonania prevodu o jeden pracovný deň.

Bankomaty, platobné karty a POS

Prechod na euro na krátky čas ovplyvní dostupnosť bankomatov, platobných terminálov a použitie platobných kariet. Nábeh siete bankomatov do prevádzky bude riadený postupne v čase od 21:00 hod. dňa 31.12.2008 do 2:00 hod. dňa 1.1.2009. Po tomto období bude celá sieť bankomatov plne funkčná tak, ako počas bežnej prevádzky. Väčšina platobných terminálov bude v prevádzke už v prvých minútach nového roku. „V spomínanom časovom období je však nutné počítať s tým, že použitie platobných kariet vydaných domácou bankou alebo platobných terminálov na Slovensku i mimo jeho územia nebude na krátky čas možné. Odporúčame preto, aby klienti vykonávali výbery z bankomatov a platby platobnými kartami po tomto časovom období, prípadne si naspomenuté krátke časové obmedzenie pripravili hotovosť vopred a predišli tak možným nepríjemnostiam,“ radí projektová manažérka SBA pre zavedenie eura Martina Slodičková.

Internetové bankovníctvo

Internetové bankovníctvo bude plne funkčné najneskôr od 5.1.2009. V období od 31.12.2008 do 4.1.2008, budú banky poskytovať obmedzené služby. V týchto dňoch sú plánované krátke technické odstávky, počas ktorých bude internet banking úplne nedostupný.

Všetky informácie o euro projekte Slovenskej bankovej asociácie nájdete na stránke www.sbaonline.sk/euro.

Dokumenty na stiahnutie

príloha-tabuľka: Minimály rozsah služieb bánk na prelome rokov (pdf)