Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

MMF Slovensku opäť odporúča znížiť bankový odvod

18.06.2014

Tlačová správa

Medzinárodný menový fond (MMF) sa vo svojej správe o vývoji slovenskej ekonomiky venuje aj otázke udržiavania zdravého finančného sektora. Podobne ako minulý rok tvrdí, že relatívne vysoký bankový odvod by sa mal znížiť.

„Pokračovanie v obozretnom podnikaní bude udržiavať silu bankového sektora,“ konštatuje MMF vo svojej správe o vývoji slovenskej ekonomiky. Na sile bankového sektora sa podľa fondu podieľajú vysoká úroveň kapitálu, likvidity či rastúce zisky. Tieto faktory zvyšujú jeho odolnosť voči šokom a zároveň by mali uľahčiť prístup firmám k úverom.

„Hodnotenie MMF len zdôrazňuje význam stabilného bankového sektora v kritickej fáze hospodárskej obnovy a pre financovanie ďalšieho rozvoja ekonomiky,“ poukázal Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie (SBA).

Národná banka Slovenska vo svojej májovej Správe o finančnej stabilite poukázala na riziká spojené s rastom ukazovateľa LTV (Loan to Value, vyjadruje pomer výšky bankového úveru ku hodnote nehnuteľnosti). MMF v tomto štádiu tieto riziká vyhodnotil ako mierne aj vzhľadom na stabilné ceny nehnuteľností. Za vhodné však považuje vydanie odporúčania ohľadom maximálnej miery LTV, ktorá by sa mala týkať tradičných hypoték aj ďalších úverov na bývanie.

Podobne ako minulý rok sa MMF v správe dotkol aj bankového odvodu a odporúča jeho zníženie. „Relatívne vysoký bankový odvod by sa mal znížiť a nahradiť po implementovaní systému príspevkov do jednotného rezolučného fondu (pozn. banková únia, II. pilier, jednotný rezolučný mechanizmus) a príjmy z odvodu by mali byť umiestnené do lepšie definovaného fondu na riešenie problémov,“ uvádza MMF.

„Vzhľadom na to, že bankový odvod na Slovensku patrí medzi najvyššie v eurozóne je nastavenie vhodného systému rezolučného fondu kľúčové, aby pre neprimeranú zaťaženosť bankového sektora nedošlo k obmedzeniu úverov smerom do podnikov a ekonomiky,“ dodal L. Unčovský.

Zdroj: Správa MMF

Maintaining a healthy financial sector

8. Continued prudence will maintain the strength of the banking system. Sound capital levels and liquidity buffers, rising profits, and deposit-based funding contribute to the strength of the banking system, make it resilient to shocks, and should facilitate corporate lending as demand picks up, complementing strong household lending growth. Consistent with Slovakia’s membership in the euro area, key banks will take part in the comprehensive assessment in preparation for the Single Supervisory Mechanism, and the supervisory and regulatory framework will be strengthened through implementation of the Basel III framework via the Capital Requirements Regulation/Capital Requirements Directive IV, including regarding macroprudential policy. While risks from rising loan-to-value (LTV) ratios are moderate at this stage and house prices remain flat, a recommendation on maximum LTV levels would be appropriate, and should cover both traditional mortgages and other housing loans. The relatively high bank levy should be decreased and replaced once the system for contributions to the Single Resolution Fund is implemented, and revenues from the levy should be placed in a more well-defined resolution fund.

9. Actions could help support non-bank finance and credit to small firms. Reducing high taxes on investment income and lowering transaction fees by establishing a more efficient central depository would address some of the factors that have contributed to very limited capital market activity. There could also be opportunities for cooperation with more established stock exchanges in the region. Prospects for small businesses could be enhanced by efforts to facilitate access to finance, such as through the JEREMIE initiative, in addition to steps to strengthen the business environment.