Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Náklady za používanie bežného účtu sú naďalej na Slovensku jedny z najnižších

30.11.2009

Tlačová správa

Podľa prieskumu Slovenskej bankovej asociácie (SBA), ktorý v októbri 2009 realizovala spoločnosť Scott and Rose, sú náklady za vedenie a správu bežného účtu na Slovensku jedny z najnižších v stredoeurópskom regióne.

Prieskum, ktorého cieľom bolo porovnať priemerné ročné náklady na vedenie bežného účtu z pohľadu správania sa priemerného klienta slovenských bánk v piatich krajinách strednej Európy (Slovensko, Česko Rakúsko, Poľsko a Maďarsko), realizovala pre SBA spoločnosť Scott and Rose v tomto roku už po piaty krát. Podľa porovnania v eurách majú slovenské banky rovnako ako pred rokom druhé najnižšie celkové ročné náklady na vedenie a správu bežného účtu (48,9 EUR). Nominálne najmenej z okolitých krajín (46,62 EUR ročne) zaplatí klient po prvýkrát v poľských bankách. Najdrahšie služby pri správaní priemerného slovenského klienta v roku 2009 boli v priemere v Čechách (65,3 EUR).

„Napriek častým nepresne uvádzaným informáciám aj tento prieskum potvrdzuje, že Slovensko patrí v stredoeurópskom priestore medzi krajiny s nízkymi nákladmi na vedenie bežného účtu. V žiadnej zo sledovaných položiek nie sú v priemere slovenské banky najdrahšie,“ informuje Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ SBA. Podľa parity kúpnej sily má Slovensko najnižšie náklady z krajín V4. Celkovo najnižšie náklady v týchto parametroch, tak ako pred rokom, má Rakúsko, najvyššie Česko.

Slovensko má z porovnávaných krajín najnižšie poplatky za vedenie platobných kariet (3,06 EUR) a tradične jedny z najnižších nákladov za bezhotovostné platby (5,13 EUR). Najväčší podiel na celkových nákladoch majú v prípade Slovenska, Poľska, Česka a Rakúska paušálne poplatky za správu účtu a vedenie výpisov. V Maďarsku najväčší podiel na celkových nákladoch v roku 2009 tvoria poplatky za výbery z bankomatov

Parametre prieskumu: Zber údajov v jednotlivých krajinách pre SBA realizovala spoločnosť Scott and Rose v septembri až októbri 2009. Sledované krajiny: Česko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko Slovensko. Celkovo bolo do zberu zahrnutých 39 bánk a 39 základných balíkov služieb. Model správania sa priemerného klienta vychádza z podkladov 6 slovenských bánk z roku 2008.

Celkové náklady na vedenie bežného účtu sa skladajú zo siedmych pripočítateľných (platby, správa internetbankingu, správa trvalých príkazov, správa účtu, vklad a výber hotovosti na pobočke, výber z bankomatov, vydanie a vedenie platobnej karty) a jednej odpočítateľnej položky (výnosy z úrokov) a sú vypočítané zvlášť pre každú banku. Následne je za každú krajinu vypočítaná priemerná hodnota, ktorá sa previedla aktuálnym priemerným kurzom na euro (október 2009)

Viac infomrácií nájdtete v analýze: Porovnanie ročných nákladov na vedenie bežných účtov vo vybraných krajinách za rok 2009