Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

European Money Week 2016 na slovenských školách

06.04.2016 - Viac ako peniaze

 

Tlačová správa - Do tohtoročného týždňa finančného vzdelávania a gramotnosti European Money Week sa pod vedením európskych bankových asociácií zapojili tisíce žiakov a stovky škôl v Európe. Vznikol tak priestor pre zdieľanie odborných skúseností v oblasti finančného vzdelávania a príkladov využitia poznatkov v praxi. Prinášame vám krátku ukážku toho, ako tematický týždeň prebiehal v slovenských školách.

Tematický týždeň finančného vzdelávania a gramotnosti je spoločnou iniciatívou bankových asociácií, ktoré združuje Európska banková federácia. European Money Week (EMW) sa zameriava na zvyšovanie povedomia celej spoločnosti o dôležitosti finančného vzdelávania. Aktivity na Slovensku koordinuje Slovenská banková asociácia prostredníctvom vzdelávacieho programu Viac ako peniaze, ktorý realizuje v spolupráci s neziskovou organizáciou JA Slovensko.

Základné a stredné školy, zapojené do programu Viac ako peniaze, od 14. do 18. marca 2016 využili príležitosť a  prezentovali žiakom a rodičom, že finančná gramotnosť nemusí byť nudná, náročná či plná zložitých slov.

Žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb z Nového mesta nad Váhom si pod vedením Ing. Ivany Šimovcovej pripravili bohatý program pre žiakov základných škôl v meste. Počas neho vystúpili s prezentáciami o moderných spôsoboch platenia či diári finančnej gramotnosti. Žiaci mohli diskutovať aj so zástupcom Národnej banky Slovenska, po čom nasledoval krátky kvíz s odmenou pre víťazov. Deň zakončili workshopom na tému „Čo pre vás znamenajú peniaze“, kde sa prejavili aj praktické zručnosti žiakov.

Na žiakov základnej školy vo Svidníku pod vedením PaedDr. Viery Cahajlovej a Mgr. Silvie Harvišovej čakalo počas EMW množstvo zaujímavých aktivít. Vďaka hrám Milionár, Riskuj! a Pexeso rozvíjali svoje logické myslenie a opakovali si učivo z finančnej gramotnosti. Stretli sa aj s odborníkmi z bánk, s ktorými sa mohli porozprávať o bankových produktoch. Žiaci ocenili aj možnosť vyskúšať si roly veriteľa, bankára, makléra, akcionára či investora. „Táto súťažná forma vzdelávania bola naozaj dobrý nápad. Celkovo som postrehla viac vecí ako obyčajne a aj si ich zapamätala,“ povedala žiačka školy.

Počas EMW sa školy zapojené do programu Viac ako peniaze snažili vo svojom okolí propagovať myšlienku vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti. Návšteva odborníkov z rôznych finančných inštitúcií, otvorené hodiny, workshopy a interaktívne hry predstavujú pár príkladov z mnohých nástrojov, ktoré pomáhajú zlepšovať úroveň finančnej gramotností žiakov. Viac ukážok nájdete na www.viacakopeniaze.sk/emw.Veľmi si vážime, ako si školy, učitelia a žiaci zobrali myšlienku tematického týždňa za svoju. Ukázali zároveň obrovský potenciál, že aj v budúcich ročníkoch prebehnú aktivity na vysokej úrovni,“ uviedol Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie.

Finančné vzdelávanie nie je len o jednom týždni, je to dlhodobý proces. No práve EMW je pozitívnym príkladom toho, že finančná gramotnosť musí mať v našom vzdelávacom systéme priestor a jej dôležitosť pre ďalší rozvoj žiakov je vnímaná aj na európskej úrovni,“ povedal programový manažér Viac ako peniaze, Peter Kalčevský.