Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Nová výkonná riaditeľka SBA

23.09.2016


Prezídium SBA na svojom septembrovom zasadnutí vymenovalo do funkcie výkonnej riaditeľky asociácie Milenu Koreňovú, ktorá od 1. októbra 2016 na tejto pozícií nahradí Ladislava Unčovského.

Milena Koreňová prichádza do SBA z pozície riaditeľky odboru riadenia rizika Medzinárodnej investičnej banky so sídlom v Moskve, kde bola okrem iného zodpovedná za implementáciu stratégie riadenia rizík.

V rokoch 2005 - 2010 ako členka Bankovej rady Národnej banky Slovenska (NBS) bola poverená riadením oblasti platobného styku a peňažného obehu. V tomto období sa podieľala na úspešnom zavedení spoločnej euromeny a  SEPA (Jednotnej platobnej oblasti v eurách) na Slovensku.

Dokumenty na stiahnutie: 

Fotografia - Milena Koreňová (jpg)

 

Súvisiace správy