Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Novou členkou Prezídia SBA sa stala Zita Zemková

19.05.2016

Tlačová správa - Členovia Slovenskej bankovej asociácie (SBA) si uvedomujú významné miesto bankových tém v agende blížiaceho sa slovenského predsedníctva v Rade EÚ a sú pripravení poskytnúť podporuvláde SR svojimi odbornými kapacitami. Vyplýva to zo záverov dnešného Zhromaždenia členov SBA, ktoré zároveň za novú členku Prezídia SBA zvolilo Zitu Zemkovú, predsedníčku predstavenstva a generálnu riaditeľku OTP Banky, a.s. a prijalo ďalšieho pridruženého člena.

Banková únia a únia kapitálových trhov budú patriť medzi hlavné ekonomické témy agendy nadchádzajúceho slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Zhromaždenie členov SBA má tento fakt na zreteli a na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí zdôraznilo pripravenosť poskytnúť vláde SR podporu svojimi odbornými kapacitami.

Zodpovednosť, ktorú slovenské predsedníctvo v Rade EÚ predstavuje, nám nie je ľahostajná. Radi vládu SR v súvislosti s bankovými témami podporíme našou expertízou,“ uviedol Alexander Resch, prezident Slovenskej bankovej asociácie.

Nová členka Prezídia SBA

Zhromaždenie členov sa dnes venovalo aj voľbe nového člena Prezídia SBA. Zvolilo si predsedníčku predstavenstva a generálnu riaditeľku OTP Banky, a.s. Zitu Zemkovú, ktorá do Prezídia SBA nastupuje po odchode Igora Kottmana, bývalého riaditeľa Citibank Europe plc, pobočky zahraničnej banky. Sedemčlenné Prezídium riadi činnosť SBA a má štvorročné funkčné obdobie.

Zita Zemková absolvovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Od svojich vysokoškolských štúdií pracuje vo finančnom sektore, kde pôsobila na rôznych vedúcich funkciách. V roku 2001 nastúpila do Investičnej a rozvojovej banky, ktorá sa neskôr transformovala na OTP Banku. Predsedníčkou predstavenstva a generálnou riaditeľkou OTP Banky, a.s. je od roku 2010.


Nový pridružený člen SBA
Zhromaždenie členov SBA zároveň prijalo Regional Card Processing Centre, s.r.o. za pridruženého člena SBA. Spoločnosť sa v rámci spolupráce s SBA chce venovať najmä oblasti bezpečnosti platobných kariet.

SBA má dva druhy členstva. Riadnym členom môžu byť len banky a pobočky zahraničných bánk. Pridruženým členom môžu byť spoločnosti pôsobiace v oblasti finančníctva alebo osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti je poskytovanie služieb pre banky. Pridruženými členmi SBA sú aj EXIMBANKA SR a First Data Slovakia, s.r.o.. Celkový počet členov SBA sa tak zvýšil na 29.

 

Súvisiace správy