Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Novým prezidentom SBA je Alexander Resch

19.02.2015

Tlačová správa - Od 1. apríla 2015 je prezidentom Slovenskej bankovej asociácie Alexander Resch, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VÚB banky, ktorého na  zasadnutí 19. februára 2015 zvolili členovia Prezídia SBA. Prezídium zároveň kooptovalo za svojho člena Štefana Mája, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Slovenskej sporiteľne.

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VÚB banky Alexander Resch  na základe voľby členov Prezídia SBA nahradil v súčasnom funkčnom období doterajšieho prezidenta SBA Igora Vidu, ktorý k 1. aprílu 2015 odišiel z funkcie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Tatra banky, pričom sa vzdal pozície člena Prezídia SBA. Igor Vida pôsobil na čele Prezídia SBA od januára 2009.


„Vážim si dôveru, ktorú mi svojou voľbou vyslovilo Prezídium SBA. Zároveň by som chcel v mene všetkých poďakovať Igorovi Vidovi za dlhoročnú spoluprácu a odborný prínos na pozícii prezidenta SBA,“ uviedol Alexander Resch.

Prezident je štatutárnym orgánom SBA. Reprezentuje asociáciu navonok, rokuje a vedie spolu s členmi Prezídia zásadné rokovania v tuzemsku a v zahraničí.

Prezídium SBA zároveň kooptovalo za svojho člena predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Slovenskej sporiteľne Štefana Mája, ktorý nahradil Jozefa Síkelu.