Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Novým viceprezidentom SBA sa stal Daniel Kollár z ČSOB

13.12.2012

Prezídium Slovenskej bankovej asociácie (SBA) dnes zvolilo za viceprezidenta SBA Daniela Kollára z ČSOB a kooptovalo nového člena Miroslava Štrokendla z Unicredit bank. Miesto člena Prezídia SBA zostalo neobsadené po odchode Jozefa Barta z Unicredit bank. Sedemčlenné Prezídium SBA je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť asociácie. Funkčné obdobie prezídia je 4- ročné. V tomto volebnom období išlo o druhú kooptáciu člena Prezídia SBA. Prvým kooptovaným členom bol Jozef Síkela zo SLSP.

Zloženie Prezídia SBA:

  • Ing. Igor Vida, prezident SBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra Banky, a.s.
  • Ing. Daniel Kollár, viceprezident Prezídia SBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČSOB, a.s.
  • Miroslav Štrokendl, člen SBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ UniCredit Bank, a.s.
  • Ing. Imrich Béreš, člen Prezídia SBA, predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, a.s.
  • Ignacio Jaquotot, člen Prezídia SBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VÚB banky, a.s.
  • Ing. Igor Kottman, člen Prezídia SBA, generálny riaditeľ pobočky Citibank Europe, plc v Slovenskej republike.
  • Ing. Jozef Síkela, člen Prezídia SBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne, a.s.

Súvisiace správy