Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Od 1. februára 2016 bude číslo účtu už len vo formáte IBAN

28.01.2016

Tlačová správa - Projekt Jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA) dosiahol ďalší míľnik. V zmysle pravidiel SEPA budú bankoví klienti od 1. februára 2016 môcť v bezhotovostnom styku používať číslo účtu už len v medzinárodnom tvare IBAN, na ktorý sme si vďaka prechodnému obdobiu zvykali uplynulé dva roky.

Čo sa mení?
V týchto dňoch končí prechodné obdobie, počas ktorého je ešte možné používať aj súčasný formát čísla účtu. Podľa pravidiel SEPA sa od 1. februára 2016 môže používať číslo účtu už len v medzinárodnom tvare IBAN, na ktorý sme si uplynulé dva roky zvykali.

Čo na to banky?
Banky sa usilujú tento prechod klientom čo najviac uľahčiť. Pripravili individuálne riešenia, o ktorých svojich klientov priebežne informujú. Odporúčame klientom, aby týmto informáciám vo svojom záujme venovali pozornosť.

Čo je SEPA?
Prechod na európsku iniciatívu SEPA (Jednotná oblasť platieb v eurách) sa na Slovensku uskutočnil k 1. februáru 2014. Zjednotili sa tak podmienky pre bezhotovostné platby v eurách. Spotrebitelia, podniky a ďalšie subjekty môžu v SEPA priestore1 realizovať a prijímať platby v eurách, či už v rámci jednej krajiny alebo medzi jednotlivými krajinami, za rovnakých základných podmienok, práv a povinností bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Čo je IBAN?
IBAN je medzinárodne štandardizované číslo účtu. IBAN pre Slovensko má 24 alfanumerických znakov. Dá sa z neho jasne identifikovať krajina, účet aj banka prijímateľa platby. Obsahuje teda v sebe aj údaje o účte ako predčíslie/číslo účtu/kód banky, ktoré sú súčasťou aj doteraz používaného národného formátu čísla účtu.

 


1 Spolu 34 krajín:
EÚ Eurozóna: Belgicko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko.
Zvyšok EÚ: Bulharsko, Česká Republika, Dánsko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Švédsko a Veľká Británia.
Mimo EÚ: Island, Lichtenštajnsko, Monako, Nórsko, San Marino a Švajčiarsko.

 

Súvisiace správy