Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Otvorená výzva členov Iniciatívy za vládu zákona

17.12.2015

Tlačová správa - Podnikateľské asociácie, zamestnávateľské združenia a obchodné a priemyselné komory, vrátane Slovenskej bankovej asociácie, ktoré podporujú Iniciatívu za vládu zákona (Rule of Law Initiative), vyzývajú politické strany a hnutia, aby posilňovanie právneho štátu stanovili ako prioritu vo svojich volebných programoch. Iniciatíva apeluje na politikov, aby predstavili konkrétne a realistické opatrenia, ktoré príjmu na zníženie úrovne korupcie, zlepšenie transparentnosti legislatívneho procesu a zlepšenie súdnictva, ak sa dostanú počas nadchádzajúceho volebného obdobia do vlády.

Iniciatíva poslala zástupcom politických strán list, kde zdôrazňuje, že posilňovanie právneho štátu nie je záležitosťou jedného politického cyklu, ale ide o dlhodobý proces, ktorý by mal byť prioritou naprieč politickým spektrom. Záväzok pracovať na posilňovaní právneho štátu preto nemôže ležať len na pleciach jednej vlády, ale musí patriť k prioritným záujmom vlády, ktorá vznikne po najbližších parlamentných voľbách v marci 2016.

V liste, ktorý Iniciatíva odoslala politickým stranám, kladú podnikatelia tri konkrétne otázky:
1. Ako plánujete zlepšiť transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu?
2. Čo chcete urobiť pre zníženie úrovne korupcie?
3. Ako chcete zlepšiť fungovanie súdov, prokuratúry a polície?

Tieto otázky súvisia s troma kľúčovými oblasťami pre posilňovanie právneho štátu, ktoré podnikateľská koalícia identifikovala a verejne predstavila vo februári tohto roku (transparentnosť legislatívneho procesu, znižovanie korupcie a efektivita súdnictva). Tieto sú nevyhnutným predpokladom pre rozvoj podnikateľského prostredia, udržateľný hospodársky rast a zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva.

Členovia Iniciatívy sú presvedčení o dôležitosti odborného dialógu medzi verejnou a súkromnou sférou a touto výzvou zároveň pozývajú zástupcov politických strán k spoločnému diskusnému stolu, aby svoje návrhy predstavili širokej podnikateľskej verejnosti.

Kontakt – koordinátor Iniciatívy:
Michal Krčméry
Americká obchodná komora v Slovenskej republike Crowne Plaza Bratislava, Hodžovo nám. 2, 811 06 Bratislava
Mobil: +421 (0)902 912 001 E-mail: michal.krcmery@amcham.sk

Súvisiace správy