Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Peniaze z ukradnutého bankomatu sa automaticky znehodnotia

20.04.2010

Tlačová správa

Banky združené v Slovenskej bankovej asociácii(SBA) v súčasnosti zavádzajú súbor bezpečnostných opatrení, ktorými reagujú na nedávne prípady prepadov bankomatov.

Prijímané opatrenia sa týkajú zvýšenej monitorovacej činnosti bankomatov a inštalovania špeciálnych značkovacích zariadení, ktoré po útoku znehodnotia hotovosť v bankomate. „Banky dnes inštalujú zariadenia, ktoré v prípade akejkoľvek nedovolenej manipulácie s bankomatom označia farbou nielen hotovosť, ale aj útočníka,“ povedal výkonný riaditeľ SBA Ladislav Unčovský.

Navyše, okrem nepretržitého 24-hodinového sledovania, bude možné bankomaty monitorovať aj v prípade ich odcudzenia. „Banky naďalej komunikujú s príslušnými orgánmi polície a na základe získaných informácií pristupujú k realizácii ďalších účinných opatrení,“ uzavrel Ladislav Unčovský.

Na Slovensku bolo ku koncu februára klientom k dispozícii 2309 bankomatov deviatich bánk. Vo februári klienti uskutočnili viac ako 4 mil. výberov v celkovej hodnote 733 mil. EUR.