Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

PMÚ zastavil konanie voči SBA

22.11.2016

Tlačová správa

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) začiatkom novembra zastavil konanie voči Slovenskej bankovej asociácii (SBA), z dôvodu nezistenia porušenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

PMÚ tak ani v prípade samoregulácie SBA, v ktorej odporúčala svojim členom v roku 2012 nevyberať poplatok za vklad v hotovosti na účet, nepreukázal, že by sa SBA dopustila protizákonného konania.

Rada PMÚ už vo svojom skoršom rozhodnutí z februára 2016 konštatovala, že ani v prípade základného bankového produktu nedošlo k porušeniu zákona. V tejto súvislosti Rada PMÚ uviedla, že pripomienkovanie legislatívy je základnou úlohou združenia. Takáto činnosť neodporuje súťažným pravidlám a v mnohých prípadoch môže byť prospešná, keďže záujmové združenia prispievajú k tvorbe kvalitných právnych predpisov. Rozhodnutiami PMÚ a konečným zastavením konania bolo potvrdené, že zhromažďovanie informácií od svojich členov pre prípravu kvalitných a prax odrážajúcich sektorových pripomienok a stanovísk je jednou z hlavných činností SBA. Zastavenie konania tak SBA považuje za pozitívnu informáciu aj pre ostatné asociácie.

„Sme radi, že sa asociácii po takmer troch rokoch podarilo očistiť svoje meno a preukázať, že v sledovaných prípadoch nekonala protizákonne,“ uviedla výkonná riaditeľka SBA Milena Koreňová.

SBA cíti plnú zodpovednosť za dodržiavanie súťažných predpisov, a preto už v čase prebiehajúceho správneho konania prijala ďalšie opatrenia, ktoré majú v budúcnosti minimalizovať riziká prípadného porušenia súťažných predpisov.

Súvisiace správy