Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Pomoc na nezaplatenie

05.05.2017

Tlačová správa

Finančná gramotnosť nie je len o peniazoch, týka sa aj rozvoja hodnôt a životných postojov, ktoré vedú k správnym návykom a zodpovednom správaní sa pri hospodárení s peniazmi. Pomoc na nezaplatenie bola tohtoročná téma súťaže Bankomat nápadov 2017 programu Viac ako peniaze, ktorá sa uskutočnila 3. mája 2017 v Bratislave.

Žiaci zo základných a stredných škôl, zapojení do vzdelávacieho programu Viac ako peniaze mali za úlohu zamyslieť sa nad tým, prečo by sme mali pomáhať aj cudzím osobám, či organizáciám? Finančná gramotnosť je spojená aj s rôznymi finančnými rozhodnutiami. Jedným z takých je napríklad aj pomoc tým, ktorí to potrebujú. V dnešnej dobe je možností neúrekom. Tie najlepšie nápady spomedzi všetkých postúpili do finále súťaže Bankomat nápadov 2017, ktorú pre žiakov zorganizovala nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko v spolupráci so Slovenskou bankovou asociáciou.

Spomedzi všetkých nápadov zaujali odbornú porotu zloženú zo zástupcov Prvej stavebnej sporiteľne, Tatra banky a Slovenskej bankovej asociácie dva, ktoré obsadili prvé miesto v kategórii základná škola a stredná škola.

Tomáš Bobka a Ema Kapustová z tímu Zocháči zo Základnej školy I. B. Zocha v Revúcej obsadili prvé miesto so svojim nápadom „Veľkonočná burza pre deti“. „Našu školu navštevuje veľa žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Mnohí si nemôžu dovoliť kúpiť ani farbičky, či pravítka. Uskutočnili sme burzu výrobkov, ktoré žiaci vyrobili a potom predávali spolužiakom a učiteľom. Predávali ich za našu školskú menu – Zocháče. Za utŕžené peniaze si potom mohli nakúpiť pomôcky na kreslenie, pravítka, zošity a pod., ktoré sme získali v zbierke“, uvádzajú žiaci.

Nikoleta Gurniaková a Katarína Ondová z tímu BROWNIE & BLONDIE zo Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach spojili dokopy detský domov, psí útulok a domov dôchodcov. „Na Slovensku je ešte stále veľa detí, ktoré nepoznajú teplo domova. Osud to zariadil tak, že ich rodičia sa ocitli v núdzi, alebo o nich nejavili žiaden záujem. Nie každé dieťa má to šťastie, že bude adoptované. Podobný osud ako tieto deti majú aj zvieratká v útulkoch. Nemajú domov a takisto čakajú, že si ich niekto osvojí. Preto sme deti z detských domovov zobrali do útulku, kde sa môžu starať o psíkov, chodiť s nimi na prechádzku a pod. V spolupráci s domovom dôchodcov sme pre deti pripravili program, kde seniori deťom porozprávajú, ako to chodilo v minulosti a zarecitujú im zopár vinšov a zaspievajú ľudové piesne. Naopak seniorky deťom predstavia ako sa vyšíva, háčkuje, štrikuje a priučia deti aj nejakým ručným prácam,“ uvádzajú žiačky.

„Súťaž Bankomat nápadov rozvíja u žiakov ich samostatnú prácu, inovatívne myslenie a v neposlednom rade finančnú gramotnosť. Žiaci musia vypracovať vlastný projekt, zistiť si potrebné informácie a určiť postup pri jeho realizácii. V tomto ročníku sme mali možnosť vidieť skvelé nápady, ktorých cieľom bola pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú. Aj toto by malo byť povinnou súčasťou vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti. Práve rozvojom a budovaním správnych životných postojov a trvalých životných hodnôt, dokážeme žiakov učiť správnym návykom vo všetkých témach finančnej gramotnosti,“ uviedol Peter Kalčevský, programový riaditeľ JA Slovensko, n.o.

Informácie o organizátoroch

JA Slovensko je nezisková vzdelávacia organizácia, ktorá už 25 rokov realizuje na školách ucelenú koncepciu nadštandardného zážitkového vzdelávania. Formuje podnikateľské myslenie a finančnú gramotnosť mladých ľudí a ponúka preventívne riešenia pre ich zamestnanosť. V spolupráci so školami vytvára priaznivé a stimulujúce prostredie pre rozvoj osobných kompetencií študentov a učiteľov v rámci podnikateľského vzdelávania.

Slovenská banková asociácia je kľúčovou asociáciou v slovenskom finančnom sektore a jedinou organizáciou zastupujúcou záujmy bánk pôsobiacich v SR. Jej 29 členov reprezentuje takmer 100 % slovenského bankového sektora. SBA je od roku 1996 členom Európskej bankovej federácie (European Banking Federation), členom Európskej platobnej rady (European Payment Council) a členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).

Súvisiace správy