Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Poplatky za bežné účty sú na Slovensku najnižšie

15.10.2007

Tlačová správa - Klienti slovenských bánk platia za vedenie bežných účtov v roku 2007 v porovnaní s klientmi 42 bánk v Maďarsku, Poľsku, Česku a Rakúsku najnižšie poplatky.Celková úroveň nákladov, ktorú vynaložia klienti slovenských bánk, zostala oproti predošlému roku prakticky nezmenená. Vyplýva to z prieskumu, ktorý už tretí rok po sebe zverejnila Slovenská banková asociácia (SBA).

Z porovnania vyplýva, že priemerný klient v slovenských peňažných inštitúciách zaplatí ročne 45,46 EUR. Klient s rovnakým správaním utratí na poplatkoch v maďarských a poľských bankách za rok zhodne 65 EUR. Najviac zaplatia za vedenie bežných účtov klienti v Rakúsku - 73 EUR a Česku - 82 EUR.

Celkové náklady pre slovenského klienta sa v medziročnom porovnaní prakticky nezmenili a oproti roku 2006 stúpli o nepatrných 0,17 %. K najväčšiemu poklesu na Slovensku došlo rovnako ako pred rokom v prípade bezhotovostných platieb a naopak najväčší nárast v prípade slovenských bánk bol zaznamenaný pri hotovostných operáciách vykonaných na pobočke. „Tento vývoj len potvrdzuje predpoklad, že v cenovej politike banky na Slovensku uprednostňujú bezhotovostné platby pred nákladnejšími operáciami s hotovosťou na pobočke,“ uviedol výkonný riaditeľ SBA Ladislav Unčovský.

Najmenej zo svojej mesačnej mzdy na poplatkoch v rámci krajín V4 odvedie podobne ako v predošlých rokoch klient na Slovensku (0,65%). Naopak, najviac z priemernej mzdy zaplatí klient v českých bankách (0,88%). Vo všetkých krajinách V4 však tento ukazovateľ vykázal klesajúcu tendenciu.