Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Poslanec Beblavývie riešiť problém, ktorý na Slovensku neexistuje

13.11.2013

Tlačová správa

Podľa SBA je návrh poslanca Beblavého na zobrazovanie ceny za výber cudzom bankomate technicky nerealizovateľný a vychádza z neznalosti bankovej problematiky. SBA tvrdí, že zobrazovanie ceny za výber z cudzieho bankomatu v navrhovanej podobe dnes neexistuje nikde vo svete. Navyše banky ani SBA neregistrujú  žiadne sťažnosti klientov v tejto oblasti. Poslanec Beblavý tak rieši problém, ktorý na Slovensku neexistuje.

Návrh poslanca Bebelavého vychádza zo skúsenosti zo zahraničia, kde si spoločnosti vlastniace bankomat účtujú "prirážku“ k poplatku za výber z bankomatu (tzv. surcharge). Povinnosť informovať o tejto prirážke je oprávnená, pretože klient nemá inú možnosť, ako sa dozvedieť konečnú cenu za výber z bankomatu cudzej banky. Preto v niektorých krajinách prevádzkovateľ bankomatovej siete informuje klientov o výške príplatku za výber z bankomatu, nie o konečnej cene. Na Slovensku sa prirážka prevádzkovateľa bankomatovej siete nepoužíva a konečná cena za výber z bankomatu je uvedená v cenníkoch jednotlivých bánk a klient je s ňou oboznámený.

Návrh predložený poslancom Beblavým je technicky nerealizovateľný aj preto, že banka vlastniaca bankomat nepozná výšku poplatkov inej banky, a ani rôzne zľavy, ktoré “vlastná” banka poskytuje svojim klientom.

Sme presvedčení, že ministerstvo financií pozná bankovú problematiku natoľko, aby správne posúdilo návrhy pána Beblavého.

Súvisiace správy