Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Postihnuté rodiny v Nižnej Myšli dostali finančnú pomoc od bánk

13.07.2010

Tlačová správa

Slovenské banky medzi sebou zorganizovali finančnú zbierku pre obete povodní a zosuvov pôdy v obci Nižná Myšľa. Výsledkom zbierky je 180 000 Eur, ktoré budú rozdelené obetiam povodní. Finančné dary odovzdávajú zástupcovia Slovenskej bankovej asociácie (SBA) spolu s bankovou ombudsmankou v týchto dňoch postihnutým rodinám z Nižnej Myšle.

Pri rozdeľovaní finančnej pomoci banky spolupracovali so starostom Nižnej Myšle. Kritériom pre výber rodiny, ktorá finančný dar získa, je trvalý pobyt v Nižnej Myšli a poškodenie domu, ktoré rodine nedovoľuje v ňom naďalej bývať. Stupeň poškodenia a oprávnenosť získania finančnej pomoci priamo v teréne posúdili zástupcovia SBA. Pomoc bánk získalo 32 rodín, medzi ktoré sa rozdelilo 180 tisíc Eur.

„Chceme zmierniť dôsledky zosuvov pôdy po tohtoročných povodniach v Nižnej Myšli a pomôcť postihnutým, ktorí prišli o svoje domy a naliehavo potrebujú pomoc. Ich osudy nám nie sú ľahostajné. Sú to nešťastné príbehy konkrétnych rodín, a preto sme sa rozhodli finančnú pomoc poukázať adresne, obetiam, ktoré boli povodňami zasiahnuté najviac,“ informuje Eva Černá, banková ombudsmanka.

„Súcitíme s obeťami povodní a rozhodli sme sa im pomôcť preklenúť najzložitejšie obdobie po strate obydlia. Okrem finančnej zbierky pomáhajú banky aj jednotlivo úpravou podmienok produktov, finančnými zbierkami alebo konkrétnou finančnou pomocou,“ dopĺňa Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ SBA.

Súvisiace správy