Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Používanie platobných kariet si osvojuje čoraz viac ľudí

22.05.2009

Tlačová správa

Podľa údajov Slovenskej bankovej asociácie (SBA) je súčasným trendom v segmente platobných kariet kontinuálny nárast ich počtu a počtu POS terminálov, nárast využívania výberov z bankomatov ako aj silnejúci trend používania kariet na bezhotovostné platby. Potvrdzujú to výsledky štatistík používania platobných kariet v prvých troch mesiacoch tohto roku v medziročnom porovnaní.

Dnes môže držiteľ platobnej karty na Slovensku využívať sieť 2 277 bankomatov. Oproti prvým trom mesiacom minulého roka sa ich počet zvýšil o vyše sto, čo predstavuje takmer 5 percentný nárast. V porovnaní s prvým kvartálom minulého roka vzrástol počet výberov z bankomatov o 1,68%. Objem transakcií prostredníctvom bankomatov však zaznamenal mierny pokles. „Po prechode na novú menu robia držitelia kariet síce viac výberov z bankomatov ako v sledovanom období minulého roku, no z bankomatov vyberajú menšie sumy“, vysvetľuje dôvody poklesu Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ SBA.

SBA zaznamenala počas prvého kvartálu roku 2009 významný narástol počet POS terminálov. Kým po ukončení prvého kvartálu minulého roku ich bolo necelých 27 000, o rok neskôr je to už takmer 35 000. Počet platieb platobnou kartou v obchodoch počas prvého kvartálu roku 2009 stúpol až o 33,13%. Celkový objem transakcií realizovaných cez POS terminály medziročne stúpol o 22,15%. “Najvýraznejšie rastúcim parametrom v segmente platobných kariet za uplynulý kvartál bol nárast priamych platieb kartami. Dôvodov je niekoľko. Postupné rozširovanie siete obchodníkov, zvýšenie počtu POS terminálov v súvislosti s prechodom na euro, ako aj zvýhodňovanie bezhotovostných platieb bankami v podobe rôznych bonusov“, dodáva Ladislav Unčovský.

Ku koncu prvého kvartálu tohto roku bolo na Slovensku v obehu 5 360 509 platobných kariet. Podľa údajov SBA ich počet v porovnaní s prvým kvartálom minulého roku stúpol o 7,50%, rovnako ako podiel realizovaných transakcií (o 19,41%). Celkový objem transakcií platobnými kartami vzrástol medziročne o 4,98%.

Podiel vydaných platobných kariet v sledovanom období vzrástol najvýraznejšie pri charge kartách (o 19,61%). Podiel vydaných debetných kariet vzrástol v rovnakom období o 8,14%, pri kreditných kartách o 5,51%.

Na platby a výbery Slováci najviac využívajú debetné karty, celkový podiel transakcií realizovaných debetnými kartami v prvom kvartáli roku 2009 predstavuje 92,8%. Podiel transakcií realizovaných kreditnými (6,8%) a charge kartami (0,4%). Tieto podiely ostávajú oproti rovnakému obdobiu minulého roku nezmenené. V porovnaní s prvým kvartálom minulého roku podiel bankových transakcií realizovaných debetných kartami narástol o 19,36%. Najvyšší nárast oproti sledovanému obdobiu však zaznamenali kreditné karty. Slováci platili charge kartami v uplynulom kvartáli najmenej, napriek tomu aj pri týchto kartách SBA zaznamenala nárast o takmer 10%.

Viac informácií nájdte v štatistikách