Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Prečo by aj klienti bánk nemohli mať jednoduchší život?

27.02.2013 - QR platby

Tlačová správa

Už aj na Slovensku bude možné platiť úhrady nasnímaním QR kódu z faktúry. Slovenské banky prijali jednotný voľne dostupný štandard platieb QR kódmi „PAY bysquare“.

Banky, ktoré implementovali čítačky QR kódov do svojich aplikácií, umožnia svojim klientom robiť úhrady jednoduchým nasnímaním kódu z faktúry napr. cez mobilný telefón (smartphone). „Banky pravidelne prinášajú klientom novinky, ktoré im zjednodušujú život. Jednotný štandard QR kódov platenie urýchli, zamedzí chybám pri prepisovaní údajov z faktúr a tým celý proces zjednoduší,“ povedal výkonný riaditeľ SBA Ladislav Unčovský. Firmy môžu svojim klientom uľahčiť platenie tak, že umiestnia QR kód v štandarde schválenom SBA na svoje faktúry.

Štandard „PAY bysquare“ pre SBA vytvorila spoločnosť Forsys a.s. "Víziou našej spoločnosti je šetriť ľuďom čas a náklady súvisiace s platením faktúr. Prijatím PAY bysquare za štandard na kódovanie platieb do QR kódov bankový sektor na Slovensku výrazne prispel k naplneniu tejto vízie," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Forsys a.s. Andrej Glézl.

QR kód (Quick Response - Rýchla reakcia) je dvojrozmerný čiarový kód navrhnutý na rýchle dekódovanie. Papier alebo predmet na ktorom sa QR kód nachádza sa zosníma kamerou alebo fotoaparátom, a softvér dekóduje textovú informáciu obsiahnutú v kóde. QR kód sa skladá z bielych a čiernych štvorcových modulov zložených do štvorcovej matice.

Voľne dostupný štandard označený ako „PAY bysquare“ pre SBA vyvinula spoločnosť Forsys a.s., ktorá taktiež poskytuje podporu pri jeho implementácii.

Viac informácií.