Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Prehľadné poskytovanie úverov na bývanie

27.02.2006 - ESIS

Asociácia bánk pristúpila dňa 1.1.2006 k Dohode o dobrovoľnom kódexe predzmluvných informácií súvisiacich s úvermi na bývanie (dohoda). Zároveň aj viaceré slovenské banky, ktoré sú členmi Asociácie bánk avizovali, že sa k vykonávaniu týchto dobrovoľných európskych pravidiel pripoja.

Klient tak bude môcť získať od banky, ktorá pristúpila ku kódexu, predbežné informácie vo formáte štandardizovaného formulára ESIS (European standardised information sheet). Ten umožní vzájomné porovnanie podmienok úveru vo viacerých finančných inštitúciách. Na jeho vystavenie banky nebudú vyžadovať predloženie dokladov, akými sú znalecký posudok nehnuteľnosti alebo potvrdenie o príjme.

Formulár ESIS bude nezáväznou ponukou banky a nebude prísľubom poskytnutia úveru.

Asociácia bánk a jej členovia chcú aj týmto krokom prispieť k zvýšeniu transparentnosti a vzájomnej porovnateľnosti homogénnych bankových produktov.

Zdroj: SBA