Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Prezidentom SBA zostáva aj naďalej Alexander Resch

29.05.2017

Tlačová správa

Prezídium Slovenskej bankovej asociácie na svojom zasadnutí dňa 25.5.2017 svojou voľbou potvrdilo vo funkcii Prezidenta SBA Alexandra Rescha, generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva VÚB banky na ďalšie funkčné obdobie.

Prezident je štatutárnym orgánom SBA. Reprezentuje asociáciu navonok, rokuje a vedie spolu s členmi Prezídia zásadné rokovania ako na Slovensku tak aj v zahraničí.

Viceprezidentmi SBA aj na ďalšie funkčné obdobie zostávajú Daniel Kollár, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČSOB, a.s. a Imrich Béreš, predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, a.s.

Súvisiace správy