Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Prezídium SBA bude ďalšie štyri roky viesť Igor Vida

28.05.2009

Tlačová správa

Zhromaždenie členov Slovenskej bankovej asociácie (SBA) na svojom dnešnom zasadnutí potvrdilo na svojich postoch v novom štvorročnom funkčnom období všetkých doterajších členov Prezídia SBA. V následnom hlasovaní zvolilo Prezídium SBA do svojho vedenia Igora Vidu. Post viceprezidenta bude najbližšie štyri roky vykonávať Jozef Barta.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky, a.s. Igor Vida zastával post prezidenta Prezídia SBA, od januára tohto roku do dnešného zvolenia, dočasne. Na čele Prezídia SBA nahradil Reginu Ovesny-Straka, ktorá sa vzdala svojej funkcie pred ukončením volebného obdobia.

Zhromaždenie členov SBA schválilo pobočke portugalskej banky Banco Mais, S.A. pridružené členstvo v asociácii. Členská základňa SBA sa tak rozšírila na 26 členov.

V súvislosti s účinnosťou nového Zákona o platobných službách, ktorý nadobudne platnosť v novembri tohto roku, schválilo Zhromaždenie členov SBA posunutie používania pravidiel jednotného postupu bánk pri presune účtu (tzv. Switching code) z 1. septembra 2009 na 1. novembra 2009.

Členovia Prezídia SBA

  • Ing. Igor Vida, prezident SBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra Banky, a.s.
  • MBA Jozef Barta, viceprezident SBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ UniCredit Bank, a.s. 
  • Ing. Imrich Béreš, člen Prezídia SBA, predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, a.s. 
  • Ing. Roman Fečík, člen Prezídia SBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Poštovej banky, a.s.
  • Ignacio Jaquotot, člen Prezídia SBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VÚB banky, a.s. 
  • Ing. Daniel Kollár, člen Prezídia SBA a vrchný riaditeľ ČSOB, a.s. 
  • Ing. Jan Rollo, člen Prezídia SBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej Sporiteľne, a.s.

Prezident Prezídia SBA

Novozvolený prezident SBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky, a.s. Igor Vida pôsobil na riadiacich postoch v Tatra banke od roku 1992. V roku 2005 sa stal podpredsedom predstavenstva a zástupcom generálneho riaditeľa. Post generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva vykonáva od roku 2007. V rokoch 1994-99 pôsobil v bankovej asociácii ako predseda Komisie pre peňažný a kapitálový trh. Od roku 2007 je Igor Vida členom prezídia SBA.Životopis Igora Vidu (pdf)

Viceprezident Prezídia SBA

Staronový viceprezident SBA Jozef Barta je generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva UniCredit Bank. Na tomto poste pôsobí od 12. mája 2003. V roku 2007 riadil fúziu Unibanky a HVB Bank. Členom prezídia SBA a súčasne aj jeho viceprezidentom je od mája 2005. Životopis Jozefa Bartu (pdf)