Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Prieskum: Slováci, čo nemajú bankový účet, ho nepotrebujú

27.01.2016

Tlačová správa - Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Zvyšných 14 % ho nemá najčastejšie preto, lebo ho nepotrebuje. Vyplýva to z prieskumu1 o využívaní bankových služieb, ktorý pre Slovenskú bankovú asociáciu realizovala spoločnosť GfK Slovakia.

Bežné bankové účty patria medzi najpoužívanejšie bankové produkty. Zjednodušujú život a klientom pomáhajú byť plnou súčasťou ekonomického života v modernej spoločnosti. Z prieskumu, ktorý pre Slovenskú bankovú asociáciu realizovala spoločnosť GfK Slovakia, vyplýva, že bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera užívania bežného účtu presahuje 90 %.

Ako ďalej vyplýva z výsledkov prieskumu, bežný bankový účet nevyužíva 14 % respondentov. Najviac spomínaným dôvodom2 (možnosť viacerých odpovedí), prečo nemajú bežný účet bol fakt, že ho nepotrebujú (67 %). Menej často uvádzali, že si ho z finančných dôvodov nemôžu dovoliť (21 %), na otvorenie účtu nemajú dostatočný vek (17 %), alebo že používajú účet inej osoby (11 %). Ani jeden z opýtaných nekonštatoval, že by mu banka otvorenie účtu z akéhokoľvek dôvodu zamietla.

„Prieskum ukázal, že bežné účty sú dostupné a neodhalil zásadné prekážky, ktoré by ľuďom bránili vo využívaní bežných účtov. Akékoľvek legislatívne zásahy do poskytovania najpoužívanejšieho bankového produktu sú teda neopodstatnené,“ konštatoval Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie.

-------------------------------------------------------

1 Metodika prieskumu: Kvantitatívny prieskum o využívaní bankových služieb realizovala spoločnosť GfK Slovakia v období 13.11.2015 – 23.11.2015 na reprezentatívnej vzorke populácie SR vo veku 15 – 79 rokov (N=1000, kvótny výber – pohlavie, vek, vzdelanie, veľkosť sídla a kraj).
2 Respondenti mali možnosť vybrať viac dôvodov, prečo nemajú založený bežný účet (súčet odpovedí je tak vyšší ako 100 %).

Súvisiace správy