Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

SBA chce rozšíriť projekt elektronickej komunikácie

09.12.2016

Tlačová správa

Zhromaždenie členov Slovenskej bankovej asociácie (SBA) na svojom včerajšom zasadnutí podporilo projekt rozšírenia elektronickej komunikácie medzi bankami a štátnymi inštitúciami. Cieľom projektu iniciovaného SBA a bankami je zjednodušenie, zrýchlenie a zefektívnenie prenosu informácii medzi zúčastnenými stranami. 

V súčasnosti prebieha plne funkčná elektronická komunikácia medzi bankami a súdnymi exekútormi.  Od začiatku augusta 2016, kedy sa do projektu zapojili všetky banky a viac ako 300 súdnych exekútorov, bolo spracovaných už 2,2 mil. dokumentov. Elektronická komunikácia tak významne prispela k posilneniu vymožiteľnosti práva na Slovensku. 

Úspešný projekt elektronickej komunikácie plánuje SBA rozšíriť aj smerom k ďalším štátnym inštitúciám. Národná rada SR nedávno prijala zákony, ktoré umožnia pripojiť do systému Finančnú správu a Sociálnu poisťovňu. Obe inštitúcie už prejavili záujem o zapojenie do projektu.       

Zhromaždenie členov okrem iného prijalo zmenu stanov SBA, podľa ktorých už asociácia nie je oprávnená viesť  vyjednávanie o vyššej kolektívnej zmluve. Dôvodom je skutočnosť, že odborové organizácie sú zriadené len v 9 z 26 bánk a organizovaných je len cca 15 % zamestnancov. Aj napriek tejto skutočnosti, kolektívne vyjednávanie bude pokračovať naďalej na podnikovej úrovni.