Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

SBA informuje o minimálnych štandardoch duálneho zobrazovania v bankách

09.07.2008 - Euro

Aktualizované (31.7.2008)

Slovenská banková asociácia (SBA) prináša klientom bánk prehľad základných informácií o duálnom zobrazovaní v bankách. Informácie sú minimálnymi štandardami, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy.

Klienti slovenských bánk sa budú pri kontakte so svojou bankou stretávať s duálnym zobrazovaním cien a finančných hodnôt v slovenských korunách a eurách už od 8.augusta 2008.(Povinné duálne oceňovanie sa začne od 24. augusta 2008, t.j mesiac od zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ) Duálne zobrazovanie sa netýka len cenníkov bankových produktov zverejnených na pobočkách a na internetových stránkach, ale aj všetkých marketingových materiálov používaných pri predaji produktov a služieb, v ktorých sa uvádzajú informácie o cenách.

Bankoví klienti sa s duálnym zobrazovaním najčastejšie stretnú pri mesačných výpisoch z účtov. „Výpisy z bánk nemusia byť duálne zobrazované v každej jednotlivej položke. Banky budú vo výpisoch zobrazovať počiatočný a konečný stav na účte. Zároveň klienti k augustovým výpisom dostanú aj duálne zobrazený zoznam cien bankových služieb a produktov uvádzaných vo výpisoch“, uviedla Martina Slodičková, projektová manažérka SBA pre zavedie eura. Klienti, ktorým sú výpisy zasielané v inej ako mesačnej periodicite, dostanú mimoriadny výpis spolu s duálne zobrazeným zoznamom cien najneskôr do konca novembra, a to v tlačenej alebo elektronickej forme.

S duálnym zobrazovaním sa bankoví klienti stretnú aj pri výberoch z bankomatov. V týchto prípadoch bude na výpise z bankomatu v slovenských korunách a v eurách minimálne uvedená vyberaná suma. Disponibilný zostatok a ani iné operácie vykonané prostredníctvom bankomatu sa duálne uvádzať nemusia. Prevody vykonané prostredníctvom platobných terminálov budú zobrazované len v jednej mene.

Banky nie sú povinné duálne zobrazovať peňažné sumy uvádzané v slovenských korunách zverejnené napríklad v internet bankingu. „Klientovi v tomto prípade banka musí v rámci internet bankingu ponúknuť virtuálnu kalkulačku, ktorá umožní prepočítavať jednotlivé sumy konverzným kurzom“, informuje Martina Slodičková. Zaujímavosťou je, že pri telefonickej komunikácií s klientom sú banky povinné uvádzať informácie v duálnych cenách len na požiadanie klienta.

Duálne zobrazovanie bude trvať minimálne do konca roka 2009. Kým v roku 2008 bude zobrazovaná ako hlavná mena slovenská koruna, po 1. januári 2009 sa pozície oboch mien vymenia.

Viac informácií nájdete na našej eurostránke.