Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

SBA pokračuje v posilňovaní finančnej gramotnosti klientov bánk

14.11.2008 - Finančné vzdelávanie

Tlačová správa - Slovenská banková asociácia (SBA) intenzívne pokračuje v programe posilňovania finančného vzdelávania klientov bánk. Koncepčný program spustila SBA v minulom roku na základe neuspokojivých výsledkov prieskumu verejnej mienky o úrovni finančnej gramotnosti slovenského spotrebiteľa.

SBA pre klientov bánk v rámci projektu zvyšovania finančnej gramotnosti pripravila niekoľko formátov posilňujúcich znalosti z finančnej oblasti. Pre lepšie zorientovanie sa v téme eurokonverzie SBA vyprofilovala prehľad základných informácií o prechode na euro v podobe informačnej brožúry Desatoro pre klienta a Desatoro pre podnikateľa a eurokvíz pre testovanie znalostí spotrebiteľa. Vysvetlenie finančných pojmov, ktoré klienti podľa výsledkov prieskumu neovládajú, ponúka výkladový slovník bankových pojmov. Zriadením inštitútu bankového ombudsmana vytvorila priestor aj na edukovanie klientov. Bankový ombudsman priamym kontaktom so spotrebiteľmi identifikuje neznalosti, či chybné návyky a priamo pri stretnutiach a v špeciálnych poradniach v médiách vysvetľuje témy, ktoré si klienti potrebujú osvojiť. Kľúčovým zdrojom potrebných informácií je webová stránka SBA. Na nej spotrebitelia nájdu aj test znalostí z finančnej oblasti, ktorý preverí rozsah ich poznatkov, upozorní na rezervy a vysvetlí finančné pojmy.

„Slovenský spotrebiteľ je dnes vystavený intenzívnemu náporu informácií o trhu a financiách. V tomto období sa posúvajú jeho nároky na znalosť finančných pojmov a produktov a uvedomí si potrebu ich ovládania,“ hodnotí Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ SBA. „Bankový sektor si uvedomuje dôležitosť finančného vzdelávania spotrebiteľa a pripisuje tejto otázke veľký význam. Vzdelaný spotrebiteľ predstavuje nižšie riziko nielen pre banku ale aj pre správu a riadenie svojich osobných, či rodinných financií,“ dodáva Ladislav Unčovský.

 

Súvisiace správy