Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

SBA prijala za člena mBank

05.05.2011

Tlačová správa

Štvrtkové zhromaždenie členov Slovenskej bankovej asociácie (SBA) prijalo mBank za riadneho člena. „Členská základňa SBA sa rozrástla na 30 finančných subjektov a zastupuje 100 % slovenského bankového sektora,“ povedal výkonný riaditeľ SBA Ladislav Unčovský.

mBank je retailovou divíziou elektronického bankovníctva jednej z najväčších poľských finančných inštitúcií BRE Bank SA. Tá sa špecializuje na poskytovanie bankových služieb pre veľké podnikateľské subjekty, medzinárodné korporácie, ako aj na segment malých a stredných podnikov. BRE Bank SA je členom skupiny Commerzbank, ktorá je druhou najväčšou súkromnou bankou v Nemecku. Je zároveň jednou z vedúcich finančných inštitúcií v Európe, pričom v poľskej BRE Bank vlastní viac ako 70%-ný podiel.

SBA je jedinou organizáciou zastupujúcou záujmy bánk pôsobiacich v SR. Asociácia okrem iného zabezpečuje aj činnosť stáleho rozhodcovského súdu, nezávislého a nestranného orgánu zriadeného na rozhodovanie sporov vzniknutých z obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov a činnosť bankového ombudsmana. SBA je od roku 1996 členom Európskej bankovej federácie, Európskej platobnej rady a členom Republikovej únie zamestnávateľov.

Súvisiace správy