Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

SBA prináša rady podnikateľom ako sa pripraviť na euro

22.10.2007 - Euro

Tlačová správa - Slovenská banková asociácia (SBA) pripravila pre klientov bánk z podnikateľského prostredia súhrn kľúčových zásad - Desatoro pre podnikateľa, ktoré by si mal každý podnikateľský subjekt osvojiť  a riadiť sa nimi pri príprave na euromenu.

S blížiacim sa termínom eurokonverzie aj bankový sektor zintenzívňuje dôraz na prípravu svojich klientov na plynulý prechod a bezproblémovú adaptáciu v prostredí euromeny. Preto SBA po praktickom manuále pre spotrebiteľa pripravila materiál so zhrnutím základných zásad, odporúčaní a rád súvisiacich s prijatím eura aj pre svojich klientov z podnikateľského prostredia.
Materiál má ambíciu sumarizovať zásady, ktoré by už dnes mali podnikateľské subjekty ovládať a postupne ich implementovať do svojich podnikateľských a obchodných stratégií. „Desatoro je primárne určené cieľovej skupine klientov z prostredia živnostníkov, malých a stredných podnikov. Okrem iného obsahuje praktické rady, vysvetľuje pojmy a postupy, ktoré platia pre podnikateľov v oblasti účtovníctva a účtovných závierok, daňových povinností ale aj vzdelávania zamestnancov, či komunikácie s klientami“, upresňuje Renáta Guzikiewiczová, projektový manager SBA pre prijatie eura.
„SBA v spolupráci s kľúčovými odbornými subjektami už niekoľko rokov riadi proces prípravy eurokonverzie tak, aby bol prechod na novú menu pre klientov bánk ako aj samotný bankový sektor kvalitne pripravený“, informuje Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ SBA.
Podnikateľské subjekty nájdu bližšie informácie spolu s pripraveným dokumentom Desatoro pre podnikateľov na webovej stránke SBA – www.sbaonline.sk/euro/