Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

SBA radí klientom bánk ako sa pripraviť na euromenu

13.09.2007 - Euro

Tlačová správa - Slovenská banková asociácia pripravila pre klientov bánk súhrn kľúčových zásad dôležitých pri prijatí euromeny – Desatoro pre spotrebiteľa.

Zavedenie eura na Slovensku spôsobí zmeny, na ktoré je potrebné dôkladne sa pripraviť. Desatoro pre spotrebiteľa je informačný manuál, ktorý sumarizuje kľúčové zásady dôležité pre spotrebiteľa pri eurokonverzii. Pomáha klientom bánk zorientovať v zložitej spleti informácií a pripravuje ich na pohodlný prechod na novú menu. „Desatoro pre spotrebiteľa obsahuje základné zásady, ktoré by mal spotrebiteľ v súvislosti s prechodom na euro ovládať a riadiť sa podľa nich“, upresňuje Renáta Guzikiewiczová, projektový manager SBA pre prijatie eura.

Desatoro obsahuje vysvetlenia a praktické rady týkajúce sa pojmov a postupov súvislostiach s euromenou. Vysvetľuje pojmy konverzného kurzu, zaokrúhľovania, duálneho ocenenia, či duálneho obehu a ich praktický dopad na klienta. Venuje sa otázkam zmluvných vzťahov, poplatkov a úrokových sadzieb a iných špecifík prechodu na euro týkajúcich sa bánk.

V otázkach eurokonverzie bankový sektor už intenzívne komunikuje so svojimi klientmi. Každá banka má v tejto problematike vyškolených špecialistov. Ak sa klient potrebuje zorientovať v téme, má možnosť informovať sa priamo na pobočke, infocentrách, či na web stránkach jednotlivých bánk, či SBA.

„Bankový sektor stál pri definovaní základných noriem a kľúčových dokumentov súvisiacich s prijatím eura. Dlhoročne sa dôkladne pripravujeme na prijatie euromeny. Prvé projektové teamy sa začali téme venovať paralelne s prípravou Národného plánu na prijatie eura v roku 2005. SBA na svojej pôde zriadila pre projekt zavedenia eura jednu komisiu a niekoľko špecializovaných pracovných skupín. Svoj postoj k príprave prechodu na euro potvrdila prijatím Etického kódexu pre zavádzanie eura. Intenzívne spolupracujeme s kľúčovými subjektami NBS, MF SR, BCPS“, sumarizuje výkonný riaditeľ  SBA Ladislav Unčovský.

Bližšie informácie: