Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

SBA sa rozrástla o ďalšieho člena

08.12.2009

Tlačová správa

Zhromaždenie členov Slovenskej bankovej asociácie (SBA) prijalo na svojom minulotýždňovom zasadaní Oberbank AG, pobočku zahraničnej banky v Slovenskej republike, za svojho riadneho člena. Oberbank AG sa tak stala 26. členom SBA.

Z 26 členov Slovenskej bankovej asociácie je 24 inštitúcií, ktoré majú bankovú licenciu a vykonávajú činnosť na území Slovenskej republiky. „V súčasnosti Slovenská banková asociácia zastupuje takmer všetky bankové pôsobiace na území Slovenska“ uviedol Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ SBA.

Rakúska Oberbank AG ponúka komplexné bankové služby pre malé a stredné podniky a súkromnú klientelu. Banka vykonáva svoju činnosť na území Slovenska od apríla 2009. Okrem Rakúska a Slovenska Oberbank AG pôsobí aj v Nemecku, v Česku a v Maďarsku

Súvisiace správy