Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

SBA už preskúšala tisíc sprostredkovateľov

15.11.2010 - Finančné vzdelávanie

Tlačová správa

Už viac ako tisíc bankových pracovníkov absolvovalo skúšky finančných sprostredkovateľov, ktoré od 22. októbra realizuje ako vôbec prvá inštitúcia u nás, Slovenská banková asociácia (SBA).

Formou elektronických skúšok bolo v priebehu troch týždňov, v 74 termínoch, v 8 krajských mestách preskúšaných presne 1002 zamestnancov bánk, pričom skúšku úspešne absolvovalo až 996 pracovníkov. Priemerný výsledok testov sa pohyboval na úrovni 96,16%, čo vysoko prekračuje 80-percentný limit stanovený NBS pre celý finančný trh.

„Výhodou elektronického skúšania je, že účastníci vedia okamžite po skončení svoj výsledok a môžu si zároveň pozrieť vyhodnotenie svojho vlastného testu. Bankoví pracovníci v priemere urobili test, na ktorého vyplnenie majú 40 minút, za čas 13 minút, čo poukazuje na ich výbornú prípravu“, uviedol Vladimír Hrtko, zástupca Výkonného riaditeľa SBA.

SBA je pripravená zabezpečiť skúšanie všetkých záujemcov, ktorí sa na ňu obrátia tak, aby do zákonom stanoveného termínu 31.9.2011 bol riadne preskúšaný celý finančný trh. Na pôde SBA vzniklo aj bezplatné elektronické vzdelávanie účastníkov skúšok, ktoré bude od 1.1.2011 prístupné všetkým sprostredkovateľom, t.j. aj tým, ktorí nie sú členmi SBA. Účastníci vzdelávania od SBA získajú osobitný certifikát o absolvovanom vzdelaní, ktorý bude akceptovaný na celom finančnom trhu.

Viac informácií o skúškach termínoch a spôsobe prihlasovania nájdete na stránke www.sbaonline.sk/skusky .

Skúšky finančných sprostredkovateľov:

Zákon o finančnom poradenstve a finančnom sprostredkovaní (zákon č. 186/2009 Z.z.) nadobudol účinnosť 1. januára 2010. Stanovuje rámec práv klienta i jeho primeranú ochranu pri vstupe do akýchkoľvek zmluvných vzťahov, na základe ktorých sú poskytované finančné služby a upravuje aj povinnosť preverenia odbornej spôsobilosti finančných spotrebiteľov. Finanční sprostredkovatelia na stredný stupeň spôsobilosti musia absolvovať skúšky do 30. 9. 2011 a následne každé 4 roky.

Slovenská banková asociácia získala v auguste 2010 od NBS ako prvá inštitúcia na Slovensku licenciu na realizáciu skúšok na stredný stupeň spôsobilosti a v októbri spustila skúšanie finančných sprostredkovateľov. Súčasťou prípravy na skúšky je aj vzdelávanie sprostredkovateľov, ktoré je v prípade SBA bezplatné.

Súvisiace správy