Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

SBA uzavrela zmluvu o špecializovanej elektronickej komunikácii so súdnymi exekútormi

26.01.2016

 

Tlačová správa - Slovenská banková asociácia (SBA), Slovenská komora exekútorov (SKE) a spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o. (CRIF SK) podpísali zmluvu o spolupráci a technickej podpore, ktorá bude viesť k zjednodušeniu, zrýchleniu a zlacneniu procesu vymáhania pohľadávok.

V súčasnosti funguje systém automatizovanej elektronickej komunikácie len v oblasti súčinnosti, prostredníctvom ktorého 21 bánk komunikuje s dvomi tretinami súdnych exekútorov. Funkčnosť a bezpečnosť informačného systému pre elektronickú komunikáciu medzi bankami a exekútormi zabezpečuje spoločnosť CRIF SK.

Na základe zmluvy o spolupráci a technickej podpore, ktorú dnes (26. januára 2016) podpísala SBA, SKE a spoločnosť CRIF SK, bude po novom elektronická komunikácia medzi bankami a súdnymi exekútormi prebiehať počas celého exekučného konania, teda pri poskytovaní informácií bankami ako aj pri vykonávaní príkazov súdnych exekútorov. Systém bude povinný pre všetky banky a všetkých súdnych exekútorov.

Špecializovaná elektronická komunikácia bude v rutinnej prevádzke od 1. augusta 2016. Zmluva upravuje formáty formulárov, spôsob a podmienky výmeny informácií. Celý proces tak bude jednoduchší, rýchlejší, bezpečnejší a lacnejší. Zároveň dôjde k výraznému posilneniu vymožiteľnosti práva na Slovensku.

Zmluvu o špecializovanej elektronickej komunikácii bolo možné uzatvoriť na základe noviel Zákona o bankách a Exekučného poriadku, ktoré vstúpili do platnosti 1. januára 2016.

 

Súvisiace správy