Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Skimming na Slovensku

20.03.2013 - Bezpečnosť

Tlačová správa

Hoci sa na Slovensku už prípady skimmingu vyskytli aj v rokoch 2008 až 2009, išlo skôr o ojedinelú záležitosť, nakoľko sa gangy orientujú skôr na atraktívnejšie a  bohatšie krajiny. Vzhľadom na to, že ide o činnosť presahujúcu hranice jednotlivých štátov, je odhaľovanie a potláčanie tejto trestnej činnosti komplikované.

V minulom roku sme na Slovensku zaznamenali 28 bankomatov napadnutých skimmingom. Od začiatku tohto roka banky evidujú 27 prípadov, pričom za rovnaké obdobie minulého roka to bolo 14 prípadov. Skimmingom tak bolo na Slovensku napadnuté cca 1% bankomatov a dotklo sa len zanedbateľného množstva platobných kariet (cca 0,0022% zo všetkých platobných kariet).

V prípade skimmingu sa dotknutí klienti nemusia v žiadnom prípade obávať o svoje peniaze, pretože v prípadoch, ktoré sme zaznamenali v posledných dňoch, vracia banka klientom peniaze v čo najkratšom možnom čase, v plnej výške zneužitých prostriedkov. Niektoré banky peniaze klientov vracajú do 24 hodín od potvrdenia skimmingu.

Čo je skimming?

Skimming platobných kariet je typ podvodu, ktorým sa útočníci snažia získať údaje (1) z platobnej karty a (2) od klienta s cieľom vytvoriť klon platobnej karty a takýto duplikát použiť na výber peňazí z bankomatu, zväčša v zahraničí. Údaje útočníci získavajú úpravou bankomatov špeciálnymi zariadeniami. Tieto úpravy pozostávajú (1) zo skrytej čítačky magnetického pásika na platobnej karte a (2) zo skrytej kamery alebo falošnej klávesnice, ktoré zaznamenávajú PIN klienta. Získané, respektíve odcudzené údaje aj s PIN kódmi ponúkajú podvodníci na čiernom trhu, alebo ich posielajú partnerom, ktorí operujú vo vzdialených krajinách a vyberajú peniaze v bankomatoch. Najčastejšou destináciami sú krajiny (napr. USA, Dominikánska republika, Kolumbia, Rusko, Brazília, Mexiko, Thajsko), kde sa údaje z kariet v bankomatoch načítavajú prostredníctvom magnetického pásika a nie čipu ako je tomu na Slovensku.

Čo robia proti skimmingu banky?

Slovenské banky investovali veľké finančné prostriedky do zvyšovania úrovne ochrany a bezpečnosti bankomatov a pristúpili k rôznym protiopatreniam aby eliminovali riziko skimmingu, ako napríklad inštalácia antiskimmingových zariadení na bankomaty.

Banky pozorne monitorujú a vyhodnocujú podozrivé transakcie, najmä ak ide o výbery a platby v rizikových krajinách. Dokonca v niektorých krajinách banky monitorujú všetky transakcie platobnými kartami a v prípade potreby overujú ich reálnosť s držiteľom karty. Limit na kartách je zároveň pre vybrané vysoko rizikové krajiny obmedzený.

Rady pre klientov bánk ako sa vyhnúť skimmingu:

 

  1. Skimming sa týka predovšetkým bankomatov, preto uprednostnite platbu kartou v obchode pred výberom hotovosti z bankomatu.
  2. Prostredníctvom internetbankingu kontrolujte v pravidelných intervaloch (napr. raz za dva týždne) obraty na svojom účte. Ak zaregistrujete podozrivé platby alebo obraty z vašej karty, okamžite kontaktujte banku, zablokujte kartu a podajte v banke písomnú reklamáciu.
  3. Požiadajte banku o nastavenie SMS notifikácií k účtu. Pravidelne si aktualizujte v banke kontakty, najmä telefonické.
  4. Pri výbere peňazí v bankomatoch buďte veľmi obozretný a pri najmenšom podozrení využite iný bankomat, skontrolujte, či nenájdete náhodou uvoľnené spoje, pohyblivé časti a pod. Ak objavíte upravený bankomat, okamžite volajte políciu a nevzďaľujte sa od bankomatu. Zlodej vás určite sleduje a bude chcieť využiť moment, kedy bude môcť vybrať celé zariadenie. Ak ste takýto bankomat objavili, nahláste celú situáciu polícii a potom zablokujte svoju platobnú kartu na telefónnom čísle banky.
  5. Pri zadávaní PIN kódu si dôsledne zakryte druhou rukou klávesnicu tak, aby vám kód nedokázala snímať skrytá kamera.
  6. V prípade, že bankomat vám nevydá peniaze, neodchádzajte od neho a telefonicky kontaktujte banku alebo asistenčnú službu, ktorej číslo je na bankomate.