Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Slováci si stále viac zvykajú platiť platobnou kartou

17.02.2010

Tlačová správa

Podľa zverejnených štatistických údajov Slovenskej bankovej asociácie (SBA) o používaní platobných kariet v minulom roku počet transakcií platobnými kartami opäť stúpol, napriek tomu, že ich bolo oproti roku 2008 v obehu menej. Trendom zostáva zvyšovanie počtu platieb cez POS terminály, znižovanie počtu výberov z bankomatov a zvyšovanie počtu transakcií realizovaných debetnou kartou. Významnejší pokles zaznamenal počet kreditných kariet.

V roku 2009 bolo na Slovensku v obehu 5 080 145 kariet, z ktorých bolo viac ako 78,7% debetných. Napriek tomu, že sa celkový počet platobných kariet oproti roku 2008 znížil o vyše 175 000 kusov, počet a objem transakcií realizovaných platobnými kartami poskočil. Držitelia platobných kariet v minulom roku uskutočnili viac ako 178 miliónov transakcií v objeme vyše 13 mld. Eur. Oproti roku 2008 zaznamenal pokles počet kreditných kariet o takmer 20%. „Za poklesom počtu kreditných kariet vidíme vplyv finančnej krízy. V tomto období klienti bánk prísnejšie vyhodnocujú efektivitu využívania svojich finančných prostriedkov,“ vysvetľuje Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ SBA.

V minulom roku dosiahol počet POS terminálov 35 438 kusov, čo predstavuje medziročný nárast o takmer 12% (3 745 kusov). Počet transakcií na termináloch stúpol medziročne o 30,1% na 84 037 289. Hodnota zrealizovaných transakcií prevýšila 3 mld. Eur, čo znamená nárast o vyše 11%. Priemerná hodnota jednej platby cez terminál na kartu sa oproti roku 2008 znížila o takmer 15% (6,30 Eur) a dosiahla výšku 37,61 Eur.

Prostredníctvom 2 310 bankomatov zrealizovali držitelia kariet v minulom roku 86 840 669 výberov v celkovom objeme takmer 10 mld. Eur. Priemerná hodnota jedného výberu stúpla v porovnaní s rokom 2008 na takmer 115 Eur, čo znamená nárast o 2,61 Eur na jeden výber.

„V porovnaní kvartálnych štatistík v minulom roku sme zachytili trendy, podľa ktorých sa počet výberov z bankomatov znižuje, ľudia si však vyberajú vyššie sumy. Naopak, klienti bánk stále častejšie platia kartou u obchodníkov a prostredníctvom karty uhrádzajú aj nižšie sumy,“ hodnotí Ladislav Unčovský. „V medziročnom porovnaní však výbery prevyšujú počet transakcií cez POS terminály. Rozdiel je však oproti minulosti čoraz nižší. V posledných dvoch kvartáloch minulého roka už klienti bánk používali karty častejšie na platbu cez POS terminály ako na výbery z bankomatov,“ dodáva Ladislav Unčovský.

Viac informácií nájdete na www.sbaonline.sk/statistika