Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Slovenská banková asociácia prijala za člena kórejskú banku KDB Bank Europe

17.12.2013

Tlačová správa;

Zhromaždenie členov Slovenskej bankovej asociácieschválilogenerálneho riaditeľa VÚB Alexandra Rescha, za člena Prezídia SBA. Alexander Resch nahradil vo vedení SBA IgnaciaJaquotota. Volebné obdobie kooptovaného člena Prezídia SBA končí spolu s volebným obdobím terajších členov Prezídia SBAmáji 2017.

Zhromaždenie členov SBA zároveň prijalo nového pridruženého člena - kórejskú banku KDB Bank EuropeLtd, pobočka zahraničnej banky.Počet členov pôsobiacich v SBA sa tak zvýšil na 28.

Zo Slovenskej bankovej asociácie vystúpila k 31. októbra 2013 AXA Bank Europe, ktorá ukončila činnosť na Slovensku. Naposledy SBA prijala za člena mBank v máji 2011.