Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Slovenské banky sú vďaka ziskom najstabilnejšie v Európe

31.01.2014

Tlačová správa

Slovenský bankový sektor patrí dlhodobo k najstabilnejším v Európe. Potvrdzuje to aj najnovšia správa Svetového ekonomického fóra (WEF) o konkurencieschopnosti krajín. Slovensko sa v ňom v rámci krajín EÚ umiestnilo na piatom mieste po Fínsku, Malte, Švédsku a Luxembursku. Jedným z  dôvodov stability slovenských bánk je ich ziskovosť. Posledných päť rokov banky ponechali viac ako polovicu zisku nerozdelenú, čím výrazne posilnili svoju stabilitu. Bez týchto prostriedkov by objem poskytnutých úverov klesol o viac ako 20 %.

 

Slovenské banky sú podľa prieskumu WEF považované za 4. najstabilnejšie v eurozóne a 5. v EÚ. Oproti obdobiu pred krízou si Slovensko polepšilo celkovo o 6 miest. Najstabilnejší bankový sektor v európskej únii má podľa prieskumu WEF Fínsko, naopak najmenej stabilný Grécko. Za posledných 5 rokov si najviac polepšilo Poľsko a najviac pohoršilo Írsko.Stabilita je zároveň jedným z hlavných kritérií klientov pri výbere banky.

 

Dôkazom priaznivého vývoja stability domácich bank je aj vysoká hodnota ukazovateľa primeranosti vlastných zdrojov (PVZ), ktorý nepretržite rastie aj v čase v krízy. V roku 2012 sa priemerná PVZ slovenského bankového sektora pohybovala na úrovni 15,99 %, pričom v roku 2008 to bolo len 11,09%. Doteraz sa za minimálnu úroveň PVZ považovala hodnota 8%, no dnes sa v Európe stále častejšie uvažuje nad zvýšením minimálnej hranice (napr. na 10,5%). Kým niektoré banky v Európe zvýšili svoju PVZ prostredníctvom kapitálovej investície od štátu ako napríklad Írsko, alebo zmrazením úverovania ako napríklad v Maďarsku, slovenské banky v priemere zvyšovali PVZ prostredníctvom ziskovosti bez negatívnych dôsledkov na hospodárstvo.

 

Vysoká úroveň PVZ spojená s primeraným rastom úverovania poukazuje na zdravý a stabilný bankový sektor. „Vďaka ziskovosti bankového sektora a vhodnej dividendovej politike slovenský bankový sektor ostal aj v čase krízy stabilný a domáca ekonomika nebola negatívne zasiahnutá „zastavením úverovania“, uvádza analýza SBA: Čo je doma, to sa počíta...