Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Slovensko zaostáva pri príprave na FATCA

03.04.2014

Tlačová správa

Americké ministerstvo financií 2. apríla 2014 zverejnilo zoznam krajín, ktoré budú mať uzavretú medzivládnu dohodu s USA o poskytovaní daňových informácií v rámci požiadaviek zákona FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

Cieľom FATCA je zmapovať príjmy Američanov v zahraničí a zabrániť daňovým únikom. Bankám a ostatným finančným inštitúciám založeným a pôsobiacim mimo územia USA ukladá povinnosť poskytovať informácie o účtoch Američanov.

Na dohodu s americkou stranou sa pripravuje aj Ministerstvo financií SR, no Slovensko na aktuálnom zozname stále chýba. Zákon FATCA pritom nadobudne účinnosť od 1. júla 2014. Medzi zverejnenými jurisdikciami figurujú už všetky okolité krajiny – Česká republika, Maďarsko, Poľsko aj Rakúsko.

Slovenská banková asociácia upozorňuje, že pokiaľ medzivládna zmluva s USA, upravujúca požiadavky zákona FATCA, nebude podpísaná do jeho účinnosti a slovenské banky nebudú poskytovať údaje o účtoch amerických občanov, americké banky začnú z platieb (napríklad úroky, dividendy, mzdy zamestnancov) vyplácaných na Slovensko zrážať pokutu vo výške 30 % z hodnoty platby.

Slovenská banková asociácia preto vyzýva k urýchlenému konaniu zo strany štátnych orgánov, aby zaistili včasnú implementáciu dohody, zabránili vznikajúcej neistote a predišli hroziacim dôsledkom. Zároveň ponúka podporu pri tvorbe dohody akceptovateľnej pre USA.

 

Súvisiace správy