Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Spotrebiteľské spory bude riešiť alternatívne riešenie sporov SBA

31.05.2018

Tlačová správa

Zhromaždenie členov Slovenskej bankovej asociácie (SBA) dňa 31. mája 2018 odsúhlasilo zmenu stanov SBA upravujúcu inštitút Bankového ombudsmana.

Vzhľadom k legislatívnym zmenám v oblasti ochrany spotrebiteľa, požiadavkám finančného trhu, rastúcemu povedomiu spotrebiteľov sa Zhromaždenie členov SBA rozhodlo, že sa spotrebiteľské spory budú riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov. So zvyšujúcim sa povedomím spotrebiteľov o možnostiach ochrany ich práv sa spotrebitelia stále vo väčšej miere obracajú na inštitúty, ktoré odborne prešetria ich podanie a právne odôvodnia svoje závery. To potvrdzuje aj rastúci počet podnetov riešených formou alternatívneho riešenia sporov. Pokiaľ v roku 2016 ich bolo 68 o rok neskôr bolo týmto spôsobom riešených 176 podnetov.

Táto zmena nebude mať žiadny dopad na spotrebiteľov, naďalej sa budú môcť obracať so svojimi podnetmi na osoby poverené riešiť spory. Podnety v etickej oblasti, prípadne iné konzultácie budú riešené prostredníctvom poradne na webovej stránke.

Súvisiace správy