Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Správa Európskej komisie o bankových poplatkoch má vážne nedostatky

02.10.2009

Tlačová správa

Slovenská banková asociácia (SBA) plne podporila iniciatívu Európskej bankovej federácie, ktorá poukazuje na nedostatky pri spracovaní údajov týkajúcich sa poplatkov za bežné účty v Správe o finančných službách poskytovaných spotrebiteľom, ktorú minulý týždeň zverejnila komisárka Maglena Kuneva.

„Máme vážne výhrady k výsledkom, ktoré považujeme za chybné vzhľadom na metódy použité pri zbere a porovnávaní údajov na európskej úrovni,“ uviedol v liste adresovanom komisárke Kuneve generálny tajomník Európskej bankovej federácie, Guido Ravoet.

Ku kritike použitej metódy pri porovnávaní cien za bežné účty sa pripája aj Slovenská banková asociácia. „Podľa analýzy približne 13% z ročných nákladov zaplatí priemerný slovenský klient za používanie bankových šekov, ktoré na Slovensku spotrebitelia takmer vôbec nepoužívajú. Tieto výsledky sú výrazne vzdialené od reality na Slovensku. Metodika použitá pri zbere tak jednoznačne diskvalifikuje výsledky analýzy, ktorú minulý týždeň zverejnila komisárka Kuneva,“ uviedol Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ SBA.

Podľa výsledkov, ktoré minulý týždeň zverejnila Európska komisia, ročné náklady priemerného slovenského klienta v slovenských bankách boli 74 EUR. Ak by však bola použitá správna metodika (do priemerného správania by sa nezapočítavali bankové šeky), náklady by sa znížili o cca 10 EUR.

Hlavné pripomienky SBA k správe Európskej komisie:

  • Zahrnutie bankových šekov do modelu správania sa priemerného slovenského klienta,
  • Zahrnutie kreditných kariet a operácii s kreditnými kartami, ktoré sú samostatným produktom do nákladov na vedenie bežného účtu,
  • Použitie jedného účtu (balíka služieb) pre rôzne modely správania sa (pasívny, priemerný a aktívny používateľ),
  • Absencia modelového správania sa pre jednotlivé krajiny a priemer EÚ,
  • Modelové správanie sa spotrebiteľov vychádza z údajov, ktoré zahŕňajú aj transakcie podnikového sektor

Viac informácií

stanovisko EBF (pdf)

Súvisiace správy