Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Stanovisko Asociácie bánk k iniciatíve Ministerstva financií SR

10.11.2005

Asociácia bánk chápe iniciatívu Ministerstva financií SR (MF SR), ktorými sa pokúša zvýšiť transparentnosť poplatkov bánk. Aj napriek tomu však zastáva názor, že najvhodnejšími formami jej zvýšenia je samoregulácia sektora a zlepšovanie finančnej gramotnosti klientov bánk.

Asociácia bánk považuje bankové prostredie na Slovensku za konkurenčné a nevníma informačnú asymetriu pri bankových poplatkoch, tak ako ju prezentuje MF SR.

Myslíme si, že výsledkom novely zákona o bankách bude len ďalší výkaz, z ktorého sa klienti dozvedia rovnaké informácie aké môžu získať už dnes priamo od bánk, z tlače alebo z existujúcich internetových stránok.

Asociácia bánk rovnako nemôže súhlasiť so skutočnosťou, že kroky MF SR sa týkajú len bankového sektora a neukladajú rovnaké povinnosti aj iným účastníkom finančného trhu, ako sú napríklad splátkové spoločnosti. Takéto konanie MFSR jednoznačne znevýhodňuje banky.