Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Stanovisko k novele zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií (tzv. bankovom odvode)

04.07.2016

 

Tlačová správa - Slovenská banková asociácia (SBA) v mene svojich členov a klientov zásadne nesúhlasí s pripravovanou zmenou zákona, ktorá povedie k stopercentnému zvýšeniu nákladov bankového sektora spojených s osobitným odvodom vybraných finančných inštitúcií (tzv. bankovým odvodom).

Ministerstvo financií SR tento krok odôvodňuje potrebou navýšenia zdrojov na financovanie prípadných kríz v budúcnosti. Opakovane zdôrazňujeme, že bankový sektor na Slovensku je zdravý a patrí k najstabilnejším v EÚ. SBA nie sú známe žiadne nové skutočnosti, ktoré by opodstatňovali nevyhnutnosť takéhoto enormného zaťaženia.

Banky na Slovensku pritom už dnes nezmyselne platia na riešenie prípadných kríz v budúcnosti dva príspevky. Jeden ako „bankový odvod”, ktorý zvyšuje príjmy rozpočtu a druhý ako príspevok do Národného rezolučného fondu, ktorý vychádza z európskych pravidiel a je približne 4-krát nižší ako „bankový odvod”.

Zvýšenie tzv. bankového odvodu, predstavuje potenciálne riziko pre stabilitu domáceho bankového sektora, ohrozuje schopnosť bánk financovať rast ekonomiky a zhoršuje konkurencieschopnosť slovenských bánk na jednotnom trhu EÚ,” uviedol Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie.

Sadzba bankového odvodu v nezmenenej výške 0,2 % by tak naďalej zostala najvyššia v krajinách eurozóny. Navyše, po zohľadnení odvodu je bankový sektor najviac zaťaženým sektorom hospodárstva na Slovensku. Efektívna daňová sadzba dosahuje takmer 34 %.

Tabuľka: Koľko zaplatili a zaplatia banky na "bankovom odvode"

 

 

Súvisiace správy