Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Stanovisko k výsledku britského referenda o členstve v EÚ

27.06.2016

Tlačová správa - „Banky na Slovensku, tak ako banky v celej Európe, v súčasnosti skúmajú možné dôsledky výsledku britského referenda. SBA je presvedčená, že hlavným cieľom všetkých zúčastnených strán bude minimalizovať prípadný negatívny vplyv na ekonomiku.

Ako zástupcovia bankového sektora na Slovensku môžeme klientov, súkromných investorov a podniky ubezpečiť, že ich bankové služby vo vzťahu k Veľkej Británii budú fungovať ako obvykle. Európsky bankový sektor bude aj po realizácii Brexitu naďalej pokračovať v cezhraničnej spolupráci," Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie.

 

Súvisiace správy