Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Stanovisko SBA k indexu bankových poplatkov

17.04.2014

Tlačová správa - Cenový index klientovi nepomôže pri rozhodovaní, ktorá banka je pre neho najlacnejšia. Upozorňujeme klientov, že rozhodovanie na základe indexu im môže spôsobiť škodu.
Index bankových poplatkov nie je rebríčkom od najdrahšej po najlacnejšiu banku, ale mal by poukazovať na to, ako banka v danom mesiaci menila ceny pre spotrebiteľov. Klientov teda jeho nepresná interpretácia môže zmiasť a viesť k nesprávnym rozhodnutiam. Banka, ktorá v danom mesiaci zaznamená najvyšší rast indexu, nemusí byť automaticky tou najdrahšou.

Pre orientáciu klienta bánk z hľadiska jeho potrieb nemá index bankových poplatkov zmysel. Ceny bankových služieb sa odvíjajú aj od miery aktivity konkrétneho klienta. Čím je klient aktívnejší, tým viac na poplatkoch ušetrí. Navyše, z metodiky vyplýva, že index medzi jednotlivými mesiacmi nezachytáva realitu, ale ide len o dohad IFP (MF SR). Tento nedostatok by sa dal odstrániť len ročným zverejňovaním indexu a zmenou metodiky zachytávajúcej priemerné ročné ceny.

Náklady na bankové produkty a služby podľa údajov ŠÚ SR tvoria len 0,32 % zo spotrebného koša priemernej domácnosti. Domácnosti najviac minú na bývanie (29 %) a potraviny (18 %)

Podľa prieskumu SBA výška poplatkov za poskytované služby je až štvrtým faktorom, ktorý ma dosah na rozhodnutie klientov pri výbere banky pre rodinné financie. Klientov v prvom rade zaujíma stabilita banky, kvalita služieb a dostupnosť jej pobočiek či bankomatov.

Otázky a odpovede:

Čo je index bankových poplatkov?

Ide o cenový index založený na základe ročných údajov od bánk a cenníkov bánk. Index by mal zachytávať pohyb cien bankových produktov pre spotrebiteľov v čase. Z metodiky však vyplýva, že index medzi jednotlivými mesiacmi nezachytáva realitu, ale ide len o dohad IFP (MF SR). Tento nedostatok by sa dal odstrániť len ročným zverejňovaním indexu a zmenou metodiky zachytávajúcej priemerné ročné ceny.

Existuje niečo podobné pri iných produktoch, alebo v iných krajinách?

Nie je nám známe, že by podobný nástroj bol použitý pri sledovaní cien iných produktov a služieb, či už na Slovensku alebo v zahraničí a to napriek tomu, že podiel bankových poplatkov na výdavkoch domácností dosahuje zanedbateľných 0,32 %.

Odráža index skutočnú zmenu bankových poplatkov?

Z metodiky vyplýva, že index medzi jednotlivými mesiacmi nezachytáva realitu, ale ide len o dohad IFP (MF SR). Tento nedostatok by sa dal odstrániť len ročným zverejňovaním indexu a zmenou metodiky zachytávajúcej priemerné ročné ceny.

Ktorá banka je najlacnejšia a najdrahšia podľa indexu?

Túto informáciu cenový index neposkytuje. Rast, resp. pokles cenovej hladiny v danej banke neznamená automaticky, že inštitúcia má najvyššie alebo najnižšie ceny.

Ako mi pomôže index pri výbere najlacnejšej banky?

Cenový index klientovi nepomôže pri rozhodovaní, ktorá banka je pre neho najlacnejšia. Je potrebné upozorniť klientov, že rozhodovanie na základe indexu im môže spôsobiť škodu. Rast indexu sa totiž môže vzťahovať aj na nízkonákladové banky. Pravdepodobnosť rastu indexu je paradoxne vyššia pri zmene ceny produktov nízkonákladových bánk, keďže počet ich poplatkov je obmedzený.

Dokumenty na stiahnutie: 

Pripomienky SBA zaslané Inštitútu finančnej politiky

 

Súvisiace správy