Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Stanovisko SBA k návrhu o bankových odvodoch

17.02.2011

Návrh opozičných poslancov na zavedenie extra dane pre bankový sektor chápe Slovenská banková asociácia (SBA) ako populistický krok, ktorý je namierený aj proti klientom bánk.

Nerozumieme opätovným snahám zavádzať selektívne dane na vybraný sektor najmä v situácii, ak je na jeho stabilite závislé krehké oživenie hospodárstva a na rozdiel od iných krajín bol v čase krízy oporou ekonomiky.

Za nepravdivé považujeme aj vyjadrenia opozičných poslancov, ktorí hovoria o zdanení zisku bánk. Ak poslanci predložia návrh v už raz zamietnutom znení, v skutočnosti pôjde o zdanenie aktív klientov bánk. To znamená, že daň by bola odvodom klientov a bude mať priamy vplyv na cenu vkladov a úverov. Zavedenie extra odvodu alebo dane, ktorej výnos je súčasťou štátneho rozpočtu, je len iným typom zdanenia občanov, v tomto prípade klientov bánk.

Slovenské banky podľa predbežných údajov za rok 2010 odvedú na daniach do štátneho rozpočtu 150 mil. EUR, čo predstavuje nárast oproti roku 2009 o takmer 60 mil. EUR.

Súvisiace správy