Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Stanovisko SBA k návrhu zákona o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor

10.06.2009

Bankový sektor na Slovensku je ziskový, vykazuje dostatok likvidity a dlhodobú stabilitu, preto akákoľvek pomoc zo strany štátu nie je potrebná. SBA vníma tento návrh zákona ako preventívne opatrenie, ktoré je pripravené v súlade s odporúčaniami Európskej komisie z októbra minulého roka. Asociácia v tejto súvislosti nevidí dôvody na skrátenie legislatívneho konania o prijatí tohto zákona.

"Vláda začala uvažovať o prijatí takéhoto zákona už na konci minulého roka, keď sa začalo hovoriť o kríze bankovníctva. Pokladáme tento zákon za preventívny a jeho použitie sa hypotetické. Banky na Slovensku sú v dobrej kondícii," uviedol Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ SBA „Cieľom zákona je podľa jeho predkladateľa je zabrániť možného prenosu vplyvov globálnej finančnej krízy z bankového sektora na reálnu ekonomiku. Na Slovensku však k takému prenosu krízy, na rozdiel od západnej Európy a USA nedochádza,“ dodal Ladislav Unčovský .

Slovenský bankový sektor nebol a nie je priamo zasiahnutý finančnou krízou, pretože sa sústreďoval na tradičný bankový obchodný model a slovenské banky nemali v portfóliách tzv. „toxické cenné papiere.

Tak ako SBA v októbri minulého roka upozorňovala, bankový sektor na Slovensku je zasiahnutý druhotnými dopadmi hospodárskej krízy. Keď sa kríza cez reálnu ekonomiku, dostáva aj k finančným inštitúciám, t.j. opačne ako predpokladá predkladateľ zákona.

Banky si už na konci minulého roka uvedomili nastupujúcu situáciu a pripravili sa na toto neľahké obdobie napr. aj znižovaním nákladov a zvyšovaním rezerv - opravných položiek, na straty spôsobené neschopnosťou klientov splácať svoje úvery.